* *
* *
Mesajlar
+ Dikte I
+ Dikte II
+ Dikte III
+ Dikte IV
+ Dikte V
+ Dikte VI
+ Dikte VII
+ Dikte VIII
+ Dikte X
+ Dikte XI
+ Dikte XII
+ Dikte XIII
+ Dikte XIII-10
+ Dikte XIII-9
+ Mesajlar nasıl okunmalı/dinlenmeli
+ Mesajların ses kayıtları
* * *
+ 23 sayı Dispenzasyonu
+ Duaya Davet
+ Karmik Kuruluna Mektuplar
+ Kitap
+ Meryem Ana'nın Lütuf Saati
 -  Rozari
+ Ruhsal Geliştirme Metodları
+ Tanrısal Benlik Şeması
+ Yeni Dünya’ya giden Yol
+ Yıl sonunda inen Karma
Haber bülteni
Site Hakkında Bilgilendirilmek için Gazetemize Katılınız.
Katıl
Çık
507 Katılımcılar
Bize yazın
İletişim Adresim Nesrin Hacıoğlu  Webmaster
Favorilere Ekle  Bookmarks
Bu Siteyi önerin  Arkadaşınıza önerin
mobile Version   mobile Version
Ara
 1496465 Ziyaretçi

 4 şu An Bağlı

Rozari - Serapis Bey'in Rozarisi-2

Serapis Bey’in Rozarisi - 2 

 

 

 

Seksüel enerjinin doğru kullanımı üzerine bir Öğreti 

 

Bu kısa Rozari, Serapis Bey’in 15 Aralık 2009 tarihli Mesajından oluşturulmuştur. 

 

 

 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla 

 

1. Fâtiha Sûresi 1-7* 

 

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla 

Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah'adır. 

O Rahmândır, Rahîmdir. 

Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir. 

"Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız." 

Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet. 

Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Âmin. 

 

2. Bakara Sûresi 286 

 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin. 

 

3. Âl-i Imran Sûresi 42 

 

Hani melekler, "Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı." (3 kez) 

 

59. Haşr Sûresi 1 

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin. 

 

1. BEN Serapis Bey. Belki biliyorsunuzdur, ben en alt çаkranın, Muladhara´nın Işın´ında hizmet etmekteyim. Kundalini enerjiniz bu çakrada uyur haldedir. Işığa yükselişiniz esnasında bu çakradan gözleri kamaştıran beyaz bir ışık açığa çıkar ve İlahi Enerji sizi fiziksel dünyadan tamamen kopararak daha yüksek oktavlara yükseltir. Bu yüzden ben, yoldaki öğrencileri İlahi Anne’nin enerjisine karşı doğru tutumu öğreten Üstadımdır.  

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı." 

 

2. Son bir-iki yüzyılda insanlığın ahlaki değerlerinde büyük bir düşüş yaşandığından haberdarım. Bu aynı zamanda seksüel enerjiye olan yaklaşım için de geçerlidir. Bugün,  birçoğunuzu seksüel arzularınıza başka bir açıdan bakmaya sevk edecek bir Öğreti vermek zorundayım. Ve tavsiyelerimin amacı beni dinleyebilecek olan ruhları daha büyük bir düşüşten ve seksüel enerjinin kötüye kullanımından korumaktır.  Sizlere yeni olan ne söyleyebilirim ve insanlığın yüzlerce ve binlerce yıl önce bilmediği neyi öğretebilirim? Kültürünüz, çok doğal olan ve binlerce yıl boyunca nesilden nesille aktarılan birçok şey hakkında sessiz kalmaktadır. Bu ise seksüel enerjinin doğru kullanımı üzerine bir Öğreti’dir.   

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı." 

 

3. Gizli gücünüze, seksüel potansiyelinize nasıl davrandığınızı, daha sonraki evrimsel yolunuzu belirlemektedir. Ve seksüel enerjinizi akıllıca kullanabilmeyi başardığınız zaman, sizler hayvani parçanızı yeniyor ve İlahi insan olmaya daha çok yaklaşıyorsunuz.  Konuşmamın konusu pek çoğunuzu şoke edecektir, çünkü geçmişteki eylemde bulunma şekliniz kusursuz değildi. Düşüncesiz ve gereksiz yere İlahi potansiyelinizi harcadığınız her seferinde sizler karma yaratıyorsunuz. Yaratıcı gücünüz, yaratıcı yetenekleriniz ve sağlığınız seksüel enerjinizi idare etme yeteneğinizle doğrudan bağlantılıdır. Toplum, bu konuyla ilgili ne okul eğitiminde ne de geleceğin anne-baba eğitiminde detaylı bilgiler vermemektedir.  Bununla birlikte, bu önemli konu aklınızın bir köşesinde yer etmelidir ki; bu konu üzerinde düşündüğünüzde, seksüel enerjinizi doğru bir şekilde idare edebilme konusunda bir ihtimal vardır. 

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı." 

 

4. Seksüel enerji yaratıcı gücünüzle, insan faaliyetinin her alanında yaratıcı olma yeteneğinizle doğrudan bağlantılıdır. Ve seksüel enerjiniz Yükselişiniz esnasında yakıt olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla şu sonuç çıkmakta; bu tarz bir enerji dikkatli, çok dikkatli bir tutum gerektirmektedir. Enerjiyi Tanrı’nın verdiğini ve bu yüzden bu enerji kaynağının sonsuz olduğunu söyleyerek bana itiraz edebilirsiniz. Bu tarz bir enerjiye karşı doğru bir tutum sergilemeniz koşuluyla bu gerçekten de doğrudur.  

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı." 

 

5. Ne dersiniz, sizce neden cisimleştirme, ışınlama ve diğer pek çok mucize sizin zamanınızda imkânsızdır? Sebeplerden biri, bedenlerinizdeki İlahi enerji akışı maksimum düzeyde sınırlandırılmıştır. Sadece birkaç bin yıl öncesine kadar bunun mümkün olduğu hacimde bile sizlerin İlahi enerjiye erişiminiz yoktur. Ve insanlık cehaletin içine daha çok düştükçe, İlahi enerji akışı da daha çok kısıtlanmaktadır.  

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı." 

 

6. Sizler televizyon, bilgisayar veya cep telefonu kullanmayı bilmediğinizde bu size cehaletmiş gibi görünmekte. Hayır, cehalet bu evrende var olan İlahi Yasayı takip etmemenizden oluşmaktadır. Ve bu Yasa’nın maddelerinden biri de seksüel enerjiyi dikkatli bir biçimde harcama gerekliliğidir. Her insan belli bir potansiyele sahiptir. Ve bu potansiyel zamanından önce tükenebilir. Bu durumda sizler yalnızca İlahi planınızı ve İlahi amacınızı gerçekleştirememekle kalmayacak, aynı zamanda boş bir insan, içinde Tanrı’nın olmadığı bir insan haline dönüşeceksiniz. Gözleriniz solup gidecek ve sizler dünyevi yaşantınız boyunca yaşayan bir ölü olacaksınız.   

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı." 

 

7. Seksüel terbiye genel toplum kültürünün bir parçası olmak zorundadır. Bizim şu an gözlemlediğimiz şey Sodom ve Gomora zamanında, toplumdaki ahlak değerlerinin düşüşünde yaşanan etabın aynısıdır. Muhtemelen sizler bu şehirlere ne olduğunu duymuşsunuzdur. Bütün insanlar evrimsel gelişimin farklı etaplarında bulunmaktadırlar. Ve insanların yalnızca çok küçük bir yüzdesi doğumdan itibaren İlahi enerjiyi doğru bir biçimde idare etmeyi başarabilmektedir. Bunlar Sanat Kumara’nın bakireleridir. Özünde, bu insanlar çok büyük veya kısmi enkarnasyonlardır 

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı." 

 

8. Diğer insanlar ise, seksüel enerjilerini kontrol etmeyi ve onu belirli sınırlar dahilinde tutmayı başarmaktadırlar. Ama bunun için, onlar seksüel enerjinin aşırı kullanımının neye yol açtığı hakkında bilgilendirilmek zorundadırlar. Toplumunuzdaki ve kitlesel kültürünüzdeki bütün klişeleşmiş davranış biçimleri, bu alanda doğru modellerin oluşmasına katkıda bulunmamaktadır. Bu yüzden, baştan çıkartılmalara karşı içsel, bilinçli bir direnişe ihtiyaç vardır. Ve bu kıymetli enerji hiçbir şekilde tatmin elde etmek için harcanmamalıdır. Bu enerjinin yalnızca çocuk yapmak için kullanılması mükemmel olurdu.  

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı." 

 

9. Ben, seksüel enerjisini tamamen veya kısmi olarak kontrol edebilen iki kategori insandan söz ettim. Diğer insanlar ise, bu konuyla ilgili maalesef, hayvanlardan bile daha aşağıya düşmüşlerdir, çünkü kitle iletişim araçlarında, internette müsaade edilen şeyler başka bir şekilde değil, ancak ahlaki değerlerin tamamen çöküşü olarak adlandırılabilir. Sizleri Tanrı’ya benzer kılan en parlak enerji, insanlığın zihninde şehvet düşkünlüğü ve kirli bir şeyle eş değerdedir.  

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı." 

 

10. Sizler zihinlerinizde bir düzen yaratmak zorundasınız. Bu konuyla ilgili olarak İlahi olanı, şeytani olandan ayırmak zorundasınız. Her şeyden öte, bu konuyla ilgili olarak tohumları yabani otlardan ayırmak zorundasınız, çünkü İlahi enerjinin dünyadaki en büyük tahrifi, akla gelebilen her türlü seksüel sapkınlıkla özellikle ilişkilidir. Bu önemli konuyla ilgili bir konuşma yapabildiğim için memnun oldum. Ve benim bu sözlerimi okuyan insanlar arasında, irade ve azim gösterecek, arzularını dizginlemek konusunda içinde güç bulacak ve Tanrı’nın İradesine bağlılığın bir işareti olarak, Kundalini enerjisini yükseltecek yeterli sayıda birey bulunursa daha da çok memnun olacağım. BEN Serapis Bey.  

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı." 

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin. 

 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Âmin! 

 

------------------------------------------- 

*Rozarileri veya başka dualar okurken önemli olan bizim Tanrı’nın İradesine olan bağlılığımız, kendimizi unutacağımız Tanrı’da çözüleceğimiz dua durumuna ulaşmamızdır. Eğer bu dualar bilincinizi Tanrı’ya yoğunlaşmanıza engel oluyor ise başka dualar kullanabilirsiniz. 

 

 

 Kurulum Tarihi : 13/10/2018 · 14:22
Son Güncelleme : 13/10/2018 · 14:38
Kategori : Rozari
Sayfa Oku 719 defa


Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır     Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.16 © 2004-2005 - CeCILL Free License

Sayfa Üretimi 0.13 saniye