* *
* *
Mesajlar
+ Dikte I
+ Dikte II
+ Dikte III
+ Dikte IV
+ Dikte V
+ Dikte VI
+ Dikte VII
+ Dikte VIII
+ Dikte X
+ Dikte XI
+ Dikte XII
+ Dikte XIII
+ Dikte XIII-10
+ Dikte XIII-9
+ Mesajlar nasıl okunmalı/dinlenmeli
+ Mesajların ses kayıtları
* * *
+ 23 sayı Dispenzasyonu
+ Duaya Davet
+ Karmik Kuruluna Mektuplar
+ Kitap
+ Meryem Ana'nın Lütuf Saati
 -  Rozari
+ Ruhsal Geliştirme Metodları
+ Tanrısal Benlik Şeması
+ Yeni Dünya’ya giden Yol
+ Yıl sonunda inen Karma
Haber bülteni
Site Hakkında Bilgilendirilmek için Gazetemize Katılınız.
Katıl
Çık
507 Katılımcılar
Bize yazın
İletişim Adresim Nesrin Hacıoğlu  Webmaster
Favorilere Ekle  Bookmarks
Bu Siteyi önerin  Arkadaşınıza önerin
mobile Version   mobile Version
Ara
 1497561 Ziyaretçi

 24 şu An Bağlı

Rozari - Atina Palada'nın Rozarisi

Atina Palada'nın Rozarisi

 

Atina_pallada2.jpg

 

Haklı ve haksız savaşlar hakkında bir Öğreti

Bu kısa Rozari, Atina Palada'nın 22 Aralık 2015 tarihli Mesajından oluşturulmuştur. 

 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

 

 

1. Fâtiha Sûresi 1-7**

 

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla

Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah'adır.

O Rahmândır, Rahîmdir.

Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.

"Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."

Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.

Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Âmin.

 

2. Bakara Sûresi 286

 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.

 

3. Âl-i Imran Sûresi 42

 

Hani melekler, "Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.” (3 kez)

 

59. Haşr Sûresi 1

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 


1. BEN Atina Palada. Ben Karmik Kurulu'nun bir üyesiyim. Ben aynı zamanda Hakikat Tanrıçası olarak da biliniyorum. Uzun zaman önce insanlar, benim şerefime özel olarak oluşturulan tapınaklarda bana tapıyorlardı. Bu, benim sevgili Yunanistan'ımda çok uzun zaman önceydi. Ve şimdi Ben, haklı savaşların koruyucusu olduğumu da size hatırlatmak istiyorum.

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.”

 

2. Dünyada her şey dual bir karaktere sahiptir. Bu nedenle, bunu Benden duymak size ne kadar garip gelse bile haksız savaşlar dışında, aynı zamanda haklı karaktere sahip savaşlar da vardır. Bu nedenle, şu ya da bu savaşa katılmadan önce, sizi harekete geçiren ve bir güce sahip, savaşın başlamasına karar veren insanlarının niyetlerini çok iyi anlamak gerekir.

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.”

 

3. Her şeyden önce şunu anlamanız gerekir: bu savaş boyunca bencil çıkarları mı savunacaksınız ya da sizi tehdit eden ve toprağınıza saldıran dış düşmandan arazinizi, evinizi, ailenizi mı koruyacaksınız. Savaşa katılan her askerin niyeti çok önemlidir. Ve eğer bir kişi savaşa bencil niyetlerle giderse, o zaman savaşa katılmanın, bu kişiye yanlış eylem karması yükleyecektir. Bencil niyet: para, şöhret, güç, bir pozisyon veya rütbe yanı sıra, savaş ganimeti [elde etmek] olabilir.

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.”

 

4. Karma yasası bu Evrenin çok karmaşık bir Yasadır. Bu nedenle, haksız bir savaşa katılmanın bir ülkeye ve bu savaşa katılan insanları nasıl etkileyeceğini anlayalım. Elbette, herhangi bir savaş sırasında şiddet uygulanıyor ve insanlar ölüyor. Bu nedenle, haksız bir savaşa katılan ülkenin nasıl bir karma taşıyacağını anlamak önemlidir.

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.”

 

5. Haksız savaşa katılan her bir katılımcı kendi karmasının bir parçasını taşıyor. Bununla beraber, tüm katılanların anneleri ve akrabaları vardır. Haksız savaşa katılan bir insanın tüm ailesi ve hatta uzak akrabaları bile işlenen cinayetlerin ve yıkımların karmasını paylaşıyorlar. Bu şeklide bütün aile ve tüm sülale zayıflıyor, bu ise soyun fiziksel ve zihinsel olarak dejenere olmasına sebep olabilir.

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.”

 

6. Bu şekilde, haksız bir savaşın karması, askeri çatışmaya doğrudan katılmayan çok uzakta bulunan insanları bile etkiler. Bunun dışında, haksız savaşa katılan ülkenin karması da vardır. Bu karma tüm ülkenin nüfusuna yüklenir ve tüm toplumun üyeleri arasında paylaşılır. Kural olarak ise, bu ülkeye verilen İlahi enerji akışının kesilmesine yol açar. İlahi enerji azlığı refah noksanlığı, açlık, ülke nüfusunun önemli bir kısmında ruhsal bozukluklar: şizofreni, delilik, depresyon, intihar ve saldırganlık eğilimi olarak tezahür eder.

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.”


7. Elbette, haksız bir savaşın karmasının büyük bir parçası, bu savaşın başlamasına karar veren kişilere yüklenir. Ancak yukarıda bahsettiğim gibi, karmik yük bu ülkede yaşayan her insana da yüklenir. Çünkü, eğer kişisel çıkar, kolay kazanç için ya da canlı hedefleri öldürme becerisini geliştirmek amacıyla bu savaşa katılmaya razı olan insan yoksa, hiç bir savaş gerçekleşemez.

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.”

 

8. Sağlıklı bir toplum, kendisini haksız bir savaşa sürüklenmesine asla izin vermeyecektir, çünkü bu savaşın pek çok nesille yüklenen sorumluluğunun çok iyi bilincindedir.

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.”

 

9. Haklı savaşlara gelince. Eğer bir savaşçı ülkesini, topraklarını ya da ailesini korumak amacı ile savaşa katılıyor ise ve bunun yanında kişisel kazancı, çıkarı yok ise, eğer savaşçı kendi hayatını, ülkesinin iyiliği için özveriyle feda etmeye hazırsa, bu eylemler doğru kabul edilir ve savaşçının ölmesi durumda bile, ait olduğu aileyi zarflatmaz, tam tersi onu enerjitik olarak güçlendirir.

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.”

 

10. Eğer kişi, saldırganlar ile yakınları arasında canlı bir kalkan olmaya hazır ise, insanları kurtarmak için kendini feda etmek, şiddet içirmeyen bir durum olarak kabul edilebilir. Bu büyük fedakarlık eylemi tüm soyu ve ülkesi için iyi bir karma yaratır. Bugünkü Mesajımın amacı, haklı ve haksız savaşlar konusunu açıklığa kavuşturmaktı. Dünyada şu anda oluşmuş koşullarda, benim Öğretimin size yararlı olacağını ve onu hayatınızda uygulayabileceğinizi düşünüyorum. BEN Atina Palada.

 

"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.”

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Âmin!

 

------------------------------------------- 

*Rozarileri veya başka dualar okurken önemli olan bizim Tanrı’nın İradesine olan bağlılığımız, kendimizi unutacağımız Tanrı’da çözüleceğimiz dua durumuna ulaşmamızdır. Eğer bu dualar bilincinizi Tanrı’ya yoğunlaşmanıza engel oluyor ise başka dualar kullanabilirsiniz.


Kurulum Tarihi : 27/10/2018 · 21:22
Son Güncelleme : 27/10/2018 · 21:35
Kategori : Rozari
Sayfa Oku 760 defa


Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır     Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.16 © 2004-2005 - CeCILL Free License

Sayfa Üretimi 0.08 saniye