* *
* *
Mesajlar
+ Dikte I
+ Dikte II
+ Dikte III
+ Dikte IV
+ Dikte V
+ Dikte VI
+ Dikte VII
+ Dikte VIII
+ Dikte X
+ Dikte XI
+ Dikte XII
+ Dikte XIII
+ Dikte XIII-10
+ Dikte XIII-9
+ Mesajlar nasıl okunmalı/dinlenmeli
+ Mesajların ses kayıtları
* * *
+ 23 sayı Dispenzasyonu
+ Duaya Davet
+ Karmik Kuruluna Mektuplar
+ Kitap
+ Meryem Ana'nın Lütuf Saati
 -  Rozari
+ Ruhsal Geliştirme Metodları
+ Tanrısal Benlik Şeması
+ Yeni Dünya’ya giden Yol
+ Yıl sonunda inen Karma
Haber bülteni
Site Hakkında Bilgilendirilmek için Gazetemize Katılınız.
Katıl
Çık
507 Katılımcılar
Bize yazın
İletişim Adresim Nesrin Hacıoğlu  Webmaster
Favorilere Ekle  Bookmarks
Bu Siteyi önerin  Arkadaşınıza önerin
mobile Version   mobile Version
Ara
 1496462 Ziyaretçi

 7 şu An Bağlı

Rozari - Rozari - Karmayla Çalışma 

Rozari “Karmayla Çalışma”*

 
 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

 
 

1. Fâtiha Sûresi 1-7

 

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla

Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah'adır.

O Rahmândır, Rahîmdir.

Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.

"Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."

Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.

Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Âmin.

 

2. Bakara Sûresi 286

 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.

 

3. Âl-i Imran Sûresi 42

 

Hani melekler, "Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.” (3 kez)

 

59. Haşr Sûresi 1

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 
 
 

Karma Yasasının fiziksel dünyadaki tezahürü

 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.

 

1. Bedenlenmeye geldiğinizde, perde kapanıyor ve bedenlenmeden önce sizinle olup bitenleri ve önceki bedenlenmelerinizi unutuyorsunuz. Bu durum her zaman böyle değildi. Ve bu önlem, hayat akımınız için sınırlayıcı olmaktan çok insani bir tutumdur.

Bunun sebebi pek çok hayatlarınızda pek de iyi olmayan davranışlarda bulunmanız ve eğer bütün kötü davranışlarınızı ve suiistimallerinizi hatırlasaydınız, bu hayatınızda hareket edemezdiniz. Bu yüzden doğumunuzdan hemen sonra hafızanızdaki perde iniyor.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

2. Fakat kazanımlarıyla geçmişi ve geleceği görebilme yeteneğine doğru yol almış olanlar için bu perde pek de koyu değildir. Bildiğiniz gibi geçmişte ve günümüzde Dünya’da bedenlenen pek çok peygamber ve aziz geleceği görebilme yeteneğine sahiptiler. Dört alt bedenleriniz belirli bir temizlik aşamasına ulaştığında ve bilinciniz dünyaların etkileşiminde gerçekleşen bazı şeylerden korkmayacağı seviyeye ulaştığı zaman, perde aralanıyor.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

3. İnsan bilinci aslında çok sınırlıdır. Bu hayatınızda oynadığınız rolle sınırlandırılmış ve geçmiş yaşamlarınızda yarattığınız karmanızla sınırlandırılmıştır. Aslında karmanız, siz ile daha ince dünyalar arasında duran bir engeldir. Karmanız, bir çeşit enerjidir, çok düşük titreşim frekansına sahip yoğun bir enerji özdür. Ve bu düşük titreşimler sizi, bizim dünyamızdan ayıran bir perdedir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

4. Bu yüzden, sevgililerim, titreşimlerimizin farklı olması dışında sizinle benim aramda, hiçbir fark yoktur. Gayretlerinizle ve kazanımlarınızla karmanızdan kurtulduğunuzda, kendi kusurlarınızdan kurtulduğunuzda, dünyamızla iletişime geçme, dünyamızda bulunma kabiliyeti kazanıyorsunuz. Algıladığınız dünya diyapazonu genişliyor ve Kutsal Ruh’un armağanları denilen pek çok kabiliyeti elde ediyorsunuz. Bu yüzden mesajlarımızın amacı, yalnızca siz kendiniz, geçmişte ve şimdiki eylemlerinizle, Tanrı’nın Gerçek İlahi Dünyası’ndan ayıran perdeyi yarattığınızı daha açık bir anlayışını vermektir. Tanrı’nın tasavvuruna göre ise bu evrende her şey evrimsel yolunda gelişiyor ve mutlaka ulaşacağınız bir sonraki etap, dünya bedenlenmelerinizin karmasından kurtulma etabı olacaktır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

5. Karmanızdan kurtuluyor ve daha yüksek enerjitik seviyeye yükseliyorsunuz. Ve aslında karmanızdan birkaç şekilde kurtulabilirsiniz. Doğru tercih yapabilirsiniz. Hayatınız, daima iki seçenekten birini seçme imkânı verildiği olaylar dizisinden başka bir şey değildir. Bu seçimlerden birisi sizi Tanrı’ya yaklaştırıyor, diğeri ise sizi Tanrı’dan uzaklaştırıyor. Her şey çok basittir. Ve tüm farklı yaşam olayları sadece bu iki seçeneğe indirgenebilir. Ve Dünya’ya bedenlenen tüm insanların takip ettiği tek yoldur. Diğerleri yardımcı yollardır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

6. Kalbinizin momentumu yardımıyla hayatınıza ek bir İlahi Enerji çektiğinizi ve bu Enerji yardımıyla karmik yükünüzü çözdüğünüz dua uygulama yolunu biliyorsunuz. Yakın zamanda size çakralarının atışları yardımıyla karmanızı çözen daha üst bir uygulamayı anlattılar (1). Ama ne yazık ki, bu uygulamaya ancak yeterince yüksek ruhsal başarı kazanıldığında ulaşılabilir. Ama yinede sizin için en önemli şey, karmik nedenlerden ötürü bulunduğunuz sınırlı durumunuzu aşma çabasıdır. Teşhisi bildiğiniz zaman doğru tedaviyi kolaylıkla bulabilir ve bu tedaviyi hayatınızda uygulayabilirsiniz. Bu yüzden hayatınızda yaptığınız her şey sınırlı karmik durumunuzu aşmanıza yarayan metotlardır. Bunun için bedenleniyorsunuz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

7. Bu dünyanın Yasası böyledir. Bir zamanlar bedenlenerek kendinizi birey olarak sınamayı seçmişsiniz. Ve deneylerinizi yapma hakkı kazanmışsınız. Ve İlahi Enerjiyi istediğiniz şekilde kullanmaya başlamışsınız. Bunun için size bir kişilik verilmiştir. Evrimsel gelişiminin belirli bir etabında kişiliğiniz akılla donatılmıştır. Akıl ise dual karakterlidir. Becerilerini nasıl kullanacağını seçme imkânı vardır. Aklınızla yaptığınız deneyler sonucu kendinizi gittikçe daha yoğun ve daha yoğun enerjilerle çevrelemeye, başka bir deyişle İlahi Enerji’yi, Tanrı’nın tasavvuruna göre değil, kendi aklınıza göre kullanarak karma yaratmaya başlamışsınızdır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

8. Yoğun fiziksel dünyada milyonlarca yılki faaliyetleriniz şu anda bulunduğunuz, sizi çevreleyen gerçekliği yaratmıştır. Bildiğiniz gibi sizi çevreleyen dünya sadece kusurlu bilincinizin bir aynasıdır. Tanrı’nın bu evren için planına göre özgür iradeniz doğrultusunda, İlahi Enerjiyle deney yapmanıza izin verildiği bir etap vardı. Ve şimdi yeni bir etap başlıyor. Birinci etapta illüzyonlara dalmışsınız, şimdi ise Gerçek İlahi Dünya’ya dönme etabı gelmiştir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

9. Tanrı’nın tasavvuruna göre illüzyonları oluşturmada rol oynayan ruhlar, eylemleriyle bu illüzyonlu tezahürü aşmaları gerekir. Ve kendi kusurlu yaratınızdan her şeyden önce bilincinizde vazgeçmeniz gerekiyor.

Birinci etapta maddeye daha fazla ve daha fazla dalıyor ve kendinizi gittikçe daha fazla Tanrı’dan ayırıyorsunuz. İkinci etapta ise Tanrı ile Birliğinizi kavrayarak, illüzyonlardan vazgeçerek ve Gerçekliğe yüzünüzü dönerek kendi gerçek parçanıza dönmeniz gerekmektedir. Kusurlu halinizi aşarak, karmanızı dönüştürerek titreşimlerinizi yükseltiyorsunuz ve titreşimlerinizin yükselmesiyle birlikte çevrenizdeki dünyanın titreşimleri de yükseliyor.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

10. Kendinizi aşıyor, insani doğanızın üstesinden geliyor ve gittikçe daha fazla İlahi özellik kazanarak, ruhunuzun fiziksel dünyaya deney yapması için geldiği İlahi Gerçekliğe yavaş yavaş geri dönüyorsunuz. Verdiğimiz Rozariler'in amacı hafızanızı uyandırmak, çabalarınıza doğru yön vermektir. Gelişiminiz boyunca gittikçe daha fazla doğru görüş kazanıyor, İlahi Hakikati tanıyor ve belirli bir etapta bu Hakikat'le bir oluyorsunuz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 
 

Dünya'nın genel bir temizliğe ihtiyacı vardır

 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.

 

1. Bildiğiniz gibi her ayın 23’nde dua, emir, Rozari veya mantra okunması yardımıyla size bir sonraki ayın karmasını dönüştürme imkânı sunulmuştur. Alıştığınız dua ve emirleri kullanın. En önemlisi, bilincinizin ayarıdır. Tüm varlığınızla kendi kişisel çabalarınızı tüm yeryüzünde bulunan binlerce ışık taşıyıcılarının çabalarıyla birleştirmeye çabalamanız gerekir. O günlerde ne kadar Işık açığa çıkacağını hayal edin ve tüm bu Işık, yapacağınız çağrılarınız doğrultusunda yönlendirilecek ve her ay 23 sayı nöbetine katılan kişi kadar artacaktır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

2. Eğer dua ritüeline alışkın değilseniz, bu saati ayırabilir ve onu özel verilen ritüele adayabilirsiniz. Böylece işlerinizi yapabilirsiniz, örneğin evinizi toplayabilir veya arazinizi işleyebilir veya işyerinizde çalışabilirsiniz, ama bilinciniz sürekli sahip olduğunuz en yüksek seviyede bulunmalı ve bedenlerinize İlahi gerçeklikten o an giren tüm enerjiyi bir sonraki ayın karmasını dönüştürmek için gönderin.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

3. Gün boyu alıştığınız, alışagelmiş işinizi yapın ve bununla birlikte kalbinize kristal bir ipten enerjinin girdiğini ve onu dikkatinizle kendi yaşamınızda ve gezegenin yaşamında dönüşüm gerektiren durumlara yönlendirdiğinizi sürekli imgeleyin.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

4. Yaşamınızda önünüzde duran problemleri nasıl çözeceğinizi bilmeseniz bile. İlahi Enerjiyi bu duruma gönderin ve bu enerjinin ilgili durumun İlahi çözümü için kullanılmasını dileyin. Eğer hayat şartları izin veriyorsa bu nöbete bir saatten fazla ayırabilirsiniz. Size sıkıntı vermeyecek kadar.

Dünya'nın genel bir temizliğe ihtiyacı vardır. Gelin hep birlikte bu temizliğin sene sonuna kadar yapılması için çabalarımızı yönlendirilelim.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

5. Göndereceğiniz ve çoğalacak İlahi Enerji akımının, niyetinizin temizliliğine ve kalbinizin temizliliğine bağlı olduğunu unutmayın. Bu yüzden eğer bu İlahi fırsatı kendi bencil amaçlarınızı çözmek ve kendi iç hesaplarınızı temizlemek için kullanmayı denerseniz, karma yaratacaksınız ve o yine nöbete katılan kişi sayısı kadar çoğalacaktır. Bu yüzden eğer niyetiniz yeterince temiz değil ise en iyisi bu nöbete katılmaktan kaçının.

Ne yazık ki, dünyanızın özelliği böyledir. Ve her İlahi fırsat, her İlahi lütuf iki uçlu değnektir. Çünkü dünyanız, tohum ile yabani otun ayrışmasının gerçekleştiği bir yerdir. Ve siz kendiniz, kendi hareketlerinizle, içinizde Tanrı’ya ait ve Tanrı’ya ait olmayan bütün şeylerin ayrışmasını gerçekleştiriyorsunuz. Ve bazıları için bu İlahi fırsat, bilinçlerini eşsiz bir büyümeye götürecek, aynı zamanda başkaları için kime hizmet ettiklerinin kesin bir kararı olacaktır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

6. Enerjinizin nereye yönlendirileceğini düşünmeyebilirsiniz bile. Enerji en iyi şekilde kullanılacaktır. Sadece, o gün İlahi Enerjinizi kendi kişisel karmanızı, ülkenin karmasını, gezegenin karmasını dönüştürmek için vermeyi dileyin.

Ve enerjinizi ne kadar daha fazla çıkarsızca feda ederseniz, hayatınızdaki tüm karmik durumlar o kadar daha çabuk ve doğru çözülecektir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

7. Enerjinizi kullanması için Yüce Yasaya izin verin, durumun sizin istediğiniz şekilde çözülmesi için Tanrı’ya şart koymayın. Tanrı herkese bütün hatalarını düzeltmesi için fırsat veriyor. Yalnızca, daima Tanrı’nın İradesi'ni takip etmeyi isteyin. Hatta yatalak hasta veya tekerlekli sandalyedeyseniz bile ve ne dua okuma ne de çalışma imkânınız yoksa, Aşkınızı özel bir bağ hissettiğiniz Üstad'a gönderin. Bu Meryem Ana veya İsa veya Sen-Jermen olabilir. Sizin aşkınız mutlaka çoğalacak olan en iyi ve en temiz enerjidir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

8. Her birinizin bu İlahi fırsattan yararlanma imkânı vardır. Her biriniz, bilincinde karmanızın muazzam bir parçasından kurtularak diğer, daha yüksek seviyeye geçme şansına sahiptir. Fakat bunun için tüm kalbinizle çabalamalısınızdır. Bunu açık bir yürekle ve samimi olarak yapmanız gerekir. Yalnızca kendi temizliğiniz ve samimiyetiniz, senenin sonunda İlahi bilincin yeni aşamasına yükselme şeklinde ödülünüzü alıp alamayacağınızı belirleyecektir. Temiz olmayan düşünce ve niyetlere kapılarak aşağı doğru yuvarlanmamaya gayret edin.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

9. Sizler, verilen bu İlahi fırsatı gezegenin karmasını, ülkenizin karmasını dönüştürmeye yardım etmek için kullanabilirsiniz. Bu imkânı, kendi kişisel karmanızı ve karmik olarak bağlı olduğunuz yakın akrabalarınızın karmasını dönüştürmek için de kullanabilirsiniz. Bu yüzden 23’nde bir saatinizi dua uygulaması için ayırırsanız ve gerekli çağrıyı yaparsanız, tüm enerji o gün İlahi fırsata katılan katılımcı sayısı kadar çoğalacaktır. Ve bu enerji öncelikli olarak Dünya gezegeninin istikrarlı evrimsel gelişimini engelleyen karmanın dönüştürülmesi için yönlendirilecektir. Geri kalan enerji ise dilekte bulunduğunuz kendi kişisel karmanızın çözümü için yönlendirilecektir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

10.Karmik yükünün hafifletilmesi, bu sizin için bir fırsattır. Bu yüzden onu kullanın, isteyin ve size çabalarınızın ölçüsünde verilecektir, sadece dua ederek değil, o gün yapacağınız tüm çalışmalarınız, bir sonraki ayın karmasını dönüştürmek için adanabilir. Kendinizden İlahi enerji geçirin ve onu kocanız, karınız, çocuklarınız, anne babanız, işteki meslektaşlarınızla ilgili karmik problemlerinizin çözülmesi için yönlendirin.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 
 

Bir sonraki ayın karmasını hafifletme imkânı

 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.

 

1. Ayın 23'ü dualarınızı ve dualarınızdaki enerjiyi, bir sonraki ayın karmasının dönüştürülmesi için yöneltebileceğiniz bir gündür. Dua ettiğiniz şeyden kalbinizin temizliği, samimiyetiniz ve Karma Yasası’nın izin verdiği ölçüde size verilecektir. Bu yüzden bu günde tembellik yapmak yerine çalışmanızı tavsiye ederim. Bu günde yapacağınız bütün işleri, karmanın dönüştürülmesine adayabilirsiniz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

2. Bulaşıkları yıkarken veya dairenizi temizlerken elinizin dokunduğu her şeyden geçmişteki tüm karmik birikintilerinizi temizlediğinizi hayal edebilirsiniz. Su sizin yardımcınızdır. Aynı deneyi zihinsel düzlemde de yapabilirsiniz. Elinize bir bez aldığınızı ve sizi ziyaret eden tüm olumsuz duyguları temizlediğinizi hayal edebilirsiniz. Sonra astral plana geçin ve orada birikmiş olan tüm olumsuz duygularınızı temizleyebilirsiniz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

3. Tüm bedenlerinize genel bir temizlik yaptığınızı hayal edin. Zihinsel bedeninizi ve astral bedeninizi birer giysi gibi çıkartıp tüm olumsuz duygu ve düşüncelerinizin tozlarını silktiğinizi hayal edebilirsiniz. Hava sizin yardımcınızdır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

4. Bedenlerinizi güneşin altına bırakarak, yaz güneşinin ışınları karmik izlerinizi dönüştürdüğünü hayal edebilirsiniz. Güneş sizin yardımcınızdır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

5. Tüm bedenlerinize nüfuz eden ve dört alt bedeninizde Tanrı’dan olmayan her şeyi yakan mor bir alev hayal edebilirsiniz. Alev sizin yardımcınızdır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

6. İnsanoğlunun karmik yükü çok ağırdır ve Yükselmiş Hocalar, sunulan her türlü imkânı kullanarak, size, bedenlenmiş olan insanlara yardım etmeye çalışıyorlar. Size sunulmuş olan bu lütufları ve imkânları kaçırmayın. Kozmik yasa gereği, eğer bizden yardım istemezseniz, biz sizin karmanıza karışamayız. Ama her yardım çağrınızı da duyarız. Yükselmiş Hocalar mümkün olan her tür yardımda bulunmaya hazırlar.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

7. Ancak sadece Yükselmiş Hocalara güvenmemelisiniz. Eğer kişi sırtındaki karmasından kurtulması için örneğin kürtaj karması, bizden bir kere yardım isterse biz yardım ediyoruz. Ama belirli süre sonra kişi aynı şeyi tekrarlarsa o zaman Yükselmiş Hocaların yardım etmeleri zorlaşacaktır. Bu yüzden geçmişteki yanlış davranışlarınızın sonuçlarından kurtulmanız için yardım dilediğiniz her sefer, tamamen bilinçli olarak bir daha karma yaratan bu davranışlarınızı tekrarlamayacağınıza dair yükümlükler üstlenmelisiniz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

8. Eğer karma yaratmama kararınızı aklınızda tutmakta zorlanıyorsanız, bildiğiniz ve kurtulmak istediğiniz tüm olumsuz taraflarınızı boş bir kâğıda yazın. Dua ettiğinizde, dualarınızın enerjisini, geçmişteki günahlarınız nedeniyle dört alt bedeninizde biriken ve ağır bir yük olan enerjileri çözmek için kullanın.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

9. Aranızda, isteyen herkes, gelişim temposunu yavaşlatmış ve pek çok İlahi Hakikati anlayamayanların karmasını dönüştürmek için enerjisini yönlendirebilir. Bunlar yakınlarınız, akrabalarınız ve hatta hiç tanımadığınız, ama özel bir yakınlık hissettiğiniz insanlar olabilir. Yılın, her ayın 23 sayısında çağrıda bulunabilir ve seçtiğiniz kişinin bir sonraki bilinç seviyesine ulaşmasını engelleyen karmasını dönüştürebilirsiniz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

10. Bu İlahi fırsatı yalnızca bir kişi için kullanabilirsiniz. Örneğin kocanız veya karınız, çocuğunuz veya ebeveynlerinizden birisi, yardım etmeyi seçtiğiniz bir kişiye.

Bizler, yeni İlahi fırsatın bizim sizinle birlikte, Dünya’daki insanların bilinç seviyesini daha hızlı bir tempoda yükseltmemize izin vereceğine içtenlikle inanıyoruz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 
 

Kendinizi günlük çalışmaya ayarlayın

 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.

 

1. Eğer Karma Yasası ve Mükâfat Yasası geniş kitleler ve özellikle gençler tarafından bilinseydi bilgisizlikten yapılan çoğu davranış engellenebilirdi.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

2. Karma Yasasını öğrenmek, her bireyin yanlıştan sakınması ve hayatında İlahi prensipler rehberliğinde hareket etmesi için atması gereken ilk adımdır. Bu yüzden sizin en önemli işiniz, en yakın zamanda mümkün olan çok kişiye Karma ve Mükâfat Yasasını öğretmenizdir. En iyisi çocuğunuza, ailenize, meslektaşınıza örnek olmaktır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

3. Negatif enerji kendi kendine yok olamaz, ama dualarınızın enerjisi imgelemeler gibi olumsuz karmanızı eritebilir. Doğru davranışlarınızdan kaynaklanan iyi karmanızın enerjisi ise sizin isteğiniz doğrultusunda karmik yükünün hafifletilmesini ve karma dönüşümünün en hafif biçimde geçmesi için yönlendirilebilir. Siz, yanlış davranışlarınızın karmasını dönüştürmeye mecbursunuz, ama bu karmayı, düşerek ve bir yerinizi kırarak dönüştürebilirsiniz veya hafif sıyrıklarla ve morluklarla geçiştirerek.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

4. Mesele, önce yanlış yapmak ve sonra günahlarınızın af edilmesi için dua etmeniz değildir. Sizin göreviniz yeni karma yaratmamaktır. Eski karmanızı bir şekilde zaten dönüştüreceksiniz. Bu yüzden yeni bir karma yaratmamaya bakın.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

5 Karmanızı, milyonlarca yıl, binlerce bedenleme boyunca yarattınız. Bir anda karmanızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Eğer Yasa buna izin verseydi, karmanın sonuçlarını anında hissedebilseydiniz, hiçbir insan yığılan negatif enerjilerin yüküne, saniyenin bir bölümüne bile dayanamazdı. Sizi ve tüm bedenlerinizi anında yok ederdi. Bu yüzden Karmik Yasa, karma borcunuzu, uzun zaman dilimleri boyunca, yavaş yavaş gönderir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

6. Bu yüzden kendinizi her gün çalışmaya ayarlayın. Hayatınızda mucizeler olabilir, ama hayatınızdaki mucizeler için önkoşulları siz kendiniz oluşturuyorsunuz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

7. İlahi Özgürlük özelliği her şeyden önce karmanızdan Özgürleşmek, geçmişte Tanrı’nın İradesi'ne uygun olmayan davranışlarınız nedeniyle çarpıttığınız enerjilerden özgürleşmenizi öngörmektedir. Bu enerjiler sizi Dünya gezegenin fiziksel planına ve diğer yoğun katmanlarına bağlamaktadır. Ve sizin temel göreviniz, bu bağlardan kurtulmaktır. Ve bu özgürleşme süreci eşzamanlı bir karaktere sahip değildir. Binlerce bedenlenme boyunca çarpıttığınız enerjiler birden auranızda aktive olursa bu yüke dayanamazdınız.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

8. Bu yüzden insancıl Kozmik Devirler Yasası gereği yaşamınız, daha önce çarpıttığınız bu veya şu enerjilerin aktive olduğu belirli zaman dilimlere ayrılmıştır. Ve bu zaman dilimleri Kozmik saatin 12 temel ışınlarına bölünmüştür.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

9. Bu zaman devirleri, senelik devirlere, Burç işaretlerine uygun olarak 12’şer yıllık denilen devirlere ve her yılın içinde aylık devirlere bölünmüştür.

Bu devirlere uygun olarak, daha önce çarpıttığınız ve auranızda bulunan enerjileri dengeleyebilmeniz için geçmeniz gereken karmik durumların geri dönüşü gerçekleşir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

10. Evrende her şey kozmik devirlere göre gerçekleşir ve bu devirler Tanrı tarafından yıldızların dilinde yazılmıştır. Yıldızların diline hakim olan birisi, Tanrı’nın tüm evren için belirli bir gezegenin veya bir yıldızın ayrıntılı planına ulaşma imkanı olacaktır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 
 

En iyi nasihat sizin örnek davranışınız olacaktır

 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.

 
 

1. Doğduğunuz anda yaşam akımınız için Kozmik saat çalışmaya başlıyor. Kişisel saatinizin yayı kuruluyor. Ve doğum anında yine yıldızların belirlediği yaşam planınızı bildiğinizde, geçmiş karmik kayıtlarınızın hangi dönemde ve hangi enerjileri dönüştürebilir olduklarını öğrenebilirsiniz.

Eğer hayatınızı büyük bir dikkatle incelerseniz, psikolojinizle, kendinizle ve çevrenizdeki dünyanın algılayışla ilgili dikkatinizin önünde periyodik olarak sürekli aynı problemler geldiğini fark edebilirsiniz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

2. Yay açılmaya devam ediyor ve her yeni dönüşte aynı problemler açık bir tutarlılıkla sürekli size geri dönüyorlar. Ve siz dönüştüremediğiniz özelliklerinize tekrar tekrar geri dönmek ve her defasında önünüzde duran hayat problemlerini yeni bir seviyeden çözmek zorundasınızdır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

3. Bu tıpkı okyanus dalgalarının kıyıya vurmasına benziyor. Dalga kıyıya vuruyor ve sonra geri çekiliyor. Hareketi sırasında, dalga, okyanusun kıyısında bulunan taşları hareket ettiriyor ve kendisiyle beraber sürüklüyor. Ve binlerce yılda taşlar düzleşiyor. Taşlardaki tüm çıkıntılar okyanus tarafından cilalanıyor. 

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

4. Aynı şekilde her gün, gün be gün, yıl ve yıl Tanrı, Kozmik Devirler Yasası yardımıyla kusurlu özelliklerinizi, siz pürüzsüz hale gelinceye kadar cilalıyor. Auranız doğru oval formu kazanıncaya kadar, şeffaf oluncaya ve fiziksel dünyaya bedenlenmeden önce ruhunuza özgü renkleri kazanıncaya kadar [cilalıyor].

Özelliklerinizin cilalanması ve onların İlahi özelliklere dönüşüm süreci tek bir hayatla sınırlı değildir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

5. Akıllı bir kişi Kozmik Yasa’dan kaçmanın imkânsız olduğunu anlıyor, Yasa'ya karşı çıkmayarak tam tersi onun gerçekleşmesine yardımcı olunursa, Kozmik Yasa'nın sizi ulaştırmaya çalıştığı sonuca çok daha kısa bir zamanda ulaşılabilir. Bu durumda sonuca ulaşmak çok daha az kozmik devirde gerçekleşiyor. Ve seçilmişlerin günleri kısalacaktır sözü bu anlamda söylenmiştir.

Karmanızın geri dönmesini hızlandırdığınız zaman Dünya’da kalma sürenizi kısaltma imkânınız vardır. Ve sıradan bir kişinin karmasını dönüştürebilmesi için onlarca yıl gerekiyorsa, siz bunu bir yıl içinde geçebilirsiniz.

Bunu yapma arzunuz sayesinde ve bunu yapmanıza imkân veren Tanrı’nın lütfü sayesinde, çarpıtılmış enerjiyi daha hızlı dönüştürüyorsunuz.

Bu yüzden her ayın 23’ünü ihmal etmeyin. Eğer niyetiniz temizse o gün yalnızca doğru seçimlerle değil, dualarınızın yardımıyla da bir sonraki ayın karmasını dönüştürebilirsiniz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

6. O gün doğru bir niyet benimsemenizi ve onunla dua okumaya başlamalısınız:

• Tüm içtenliğinizle geçmişte yaptığınız günahlarınızın farkına varıyor ve gelecekte onları tekrarlamamak için elinizden gelen tüm gayreti gösteriyorsunuz.

• Ve tüm Yaratılışa, tüm canlı varlıklara karşı sevgiyle dolu yüreğinizin momentumu yardımıyla, çarpıtmış olduğunuz enerjiyi tamamen dönüştürmenize yardımcı olacak miktarda İlahi Enerjiyi dünyanıza çekmeye hazırsınız.

Ve bu şekilde ulaştığınız momentumunuzun sayesinde, yasa gereği bu kozmik devirde dönüştürmek için açılan tüm kusurlu enerjiyi Işığa dönüştürdüğünüzde, bu enerjinin dönüştürülmesi gereken bir sonraki devir geldiğinde, dönüştürmeniz gereken bir şey olmayacaktır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

7. Ama siz yinede hizmet etmeye devam edecekseniz. Çünkü bedende bulunduğunuz süre boyunca, Dünya’da bulunduğunuz her dakika, Yol'da ilerleyişlerinde sizin kadar başarılı olmamış canlı varlıklara yardım etmeye mecbursunuz.

İnsanın bu dünyadaki durumunun farkına varabilmesi, kendi kusurluluğunun farkına varabilmesi, Tanrı’ya yönelmesi için bunu yapmasını sağlayacak başlangıç bir enerjiye ihtiyacı vardır. Tanrıyla bağını ve Dünya’daki diğer tüm varlıklarla olan bağının bilincine varamayan karmik olarak çok yüklenmiş bir kişiye yaklaştığınızı farz edin. O, isli bir kaba benziyor. Çok fazla islenmiştir. Niçin enerjinizin bir kısmını bu kabı parlatmak için kullanmıyorsunuz? Bezle onu silmek, bu kişinin uyuyan bilincini uyandırabilecek küçük bir parça İlahi Enerji, küçücük bir Işık ışını almasına yardım etmek.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

8. Eğer hatırlarsanız geçmişte her biriniz bu isli bilinç durumundaydınız. Ve her zaman size sevgiyle bakan, ruhunuza şefkat gösteren bir kişi yanınızda bulunmuştur. Ve bilincinizin daha yüksek bir Gerçekliği kavrayabilmesi için o anda size yetişmeyen enerji porsiyonunu almışsınızdır. Her birinizin yardıma ihtiyacı vardır ve her biriniz böyle bir yardım sunabilir. Sizler, bu yardımı bilinçsizce, bakışınızla, kritik durumda tepkinizle yapabilirsiniz.

En iyi nasihat sizin örnek davranışınız olacaktır, hayatta nasıl davrandığınız, yaşam durumlarını ve yaşam sınavlarını nasıl karşıladığınız.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

9. Çevrenizde yardım etmeniz gereken ne kadar çok insanın bulunduğunu fark ettiğiniz gün, sırlar ilkokuldan mezun olma sınavınız olacaktır. Ve en büyük başarınız kardeşlerinizin başarılarına içtenlikle sevindiğiniz an olacaktır.

Çevrenizdeki insanların başarılarına içtenlikle sevindiğiniz zaman, kendi başarılarınızın momentumuna, başarılarına içtenlikle sevindiğiniz her kişinin başarılarını da ekliyorsunuz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

10. Bu şekilde Göklerdeki hazinenizi, kauzal bedeninizin hazinesini çoğaltabilirsiniz. Kendiniz bir şey yapmayabilir, sadece yardım edebilir ve başkalarının başarılarına içtenlikle sevinebilirsiniz. Ve kendi kusurlarınızla savaşma gayretinizden, çok daha fazla fazilet ve iyi karma elde edeceksinizdir. Diğer insanların başarılarına sevinin ve onların başarılarına hayran olun.

 
 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Amin.

 
 
----------------------------------------------------------

* Rozarileri veya başka duaları okurken önemli olan bizim Tanrı’nın İradesine olan bağlılığımız, kendimizi unutacağımız Tanrı’da çözüleceğimiz dua durumuna ulaşmamızdır. Eğer bu dualar bilincinizi Tanrı’ya yoğunlaşmanıza engel oluyor ise başka dualar kullanabilirsiniz.

 

** Rozari, El Morya’nın 27 Haziran 2005 ve 19 Temmuz 2006, Özgürlük Tanrıçası’nın 22 Nisan 2005, Tanrı Surya’nın  23 Haziran 2005, Gautama Buda’nın 25 Aralık 2006 ve Atina Palada’nın 17 Nisan 2005 tarihli mesajlarından oluşturulmuştur.

 

(1) Tanrı Lanto’nun 12.04.2005 ve Sevgili Vayroçana’nın 16.04.2005 tarihli mesajlarına bakınız.

 Kurulum Tarihi : 03/01/2008 · 23:43
Son Güncelleme : 22/07/2014 · 21:27
Kategori : Rozari
Sayfa Oku 15009 defa


Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır     Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.16 © 2004-2005 - CeCILL Free License

Sayfa Üretimi 0.1 saniye