* *
* *
Mesajlar
+ Dikte I
+ Dikte II
+ Dikte III
+ Dikte IV
+ Dikte V
+ Dikte VI
+ Dikte VII
+ Dikte VIII
+ Dikte X
+ Dikte XI
+ Dikte XII
+ Dikte XIII
+ Dikte XIII-10
+ Dikte XIII-9
+ Mesajlar nasıl okunmalı/dinlenmeli
+ Mesajların ses kayıtları
* * *
+ 23 sayı Dispenzasyonu
+ Duaya Davet
+ Karmik Kuruluna Mektuplar
+ Kitap
+ Meryem Ana'nın Lütuf Saati
 -  Rozari
+ Ruhsal Geliştirme Metodları
+ Tanrısal Benlik Şeması
+ Yeni Dünya’ya giden Yol
+ Yıl sonunda inen Karma
Haber bülteni
Site Hakkında Bilgilendirilmek için Gazetemize Katılınız.
Katıl
Çık
507 Katılımcılar
Bize yazın
İletişim Adresim Nesrin Hacıoğlu  Webmaster
Favorilere Ekle  Bookmarks
Bu Siteyi önerin  Arkadaşınıza önerin
mobile Version   mobile Version
Ara
 1496558 Ziyaretçi

 4 şu An Bağlı

Rozari - Barış Rozarisi
Barış Rozarisi*
 
 mira_rozari_clip.jpg
 
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
 
1. Fâtiha Sûresi 1-7**
 
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla
Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah'adır.
O Rahmândır, Rahîmdir.
Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
"Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Âmin.
 
2. Bakara Sûresi 286
 
Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.
 
3. Âl-i Imran Sûresi 42
 
Hani melekler, "Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı." (3 kez)
 
59. Haşr Sûresi 1
 
Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.
 
 
Şiddetsizlik Öğretisi
 
Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.
 
1. İnsanlığın tüm gelişim tarihi, bu dünyanın kontrolü ve zenginliği için iktidar mücadelesi ve aralıksız savaşlardan oluşmaktadır. Aralıksız süre gelen cinayetler, zorbalıklar, savaşlar, afetler, acılar.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
2. Başka bir dönem geldi. İnsanlığın bilinci bir sonraki bilinç seviyesine yükselmesi gerekir. Ve tıpkı Dördüncü Irk’ın, Beşinci Irk ile değişiminde olduğu gibi sürekli savaşlar ve çatışmalar oluyor.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
3. Ama bu savaşlar daha da yıkıcı bir hal aldılar. Son Dünya savaşlarında milyonlarca kişi hayatını kaybetti ve günümüz kitle iletişim araçları sayesinde herhangi bir çatışmaya bütün ülkeler anında kendilerini  onun içinde buluyorlar.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
4. Dünya, bir tek kıvılcımla bile tüm gezegeni parçalara ayırmasına yeterli bir barut fıçısına benzemeye başladı. Bu şartlar altında her türlü şiddetten vazgeçme öne çıkmaktadır. Ve her şeyden önce kendi bilincinizde şiddetten  vazgeçmeniz gerekmektedir.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
5. Gecenin en karanlık vakti gün doğmadan önceki zaman gibi, son küresel savaşları da milyonlarca kurbanlarıyla birlikte sonsuza dek geçmişte kalmalıdırlar. Dünya artık başka bir küresel savaşı kaldıramaz. Bu nedenle size şiddetsizlik ve şiddetti reddetme Öğretisini vermeye geldim.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
6. İnsanlığın gelişim evriminde, yüz binlerce yıl süren şiddet kullanılmaya izin verildiği belirli bir dönem vardı. Savaş ve çatışmalar sırasındaki cinayetlerin karmık sorumluluğu günümüzde olduğu gibi ağır değildi.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
7. Ve şimdi size, gezegeninizin kozmik gelişimin yeni etabı gereği, yeni dönemde sadece fiziksel olarak cinayet işlediğinizde değil, bilincinizde, düşüncelerinizle düşmanlarınızı yok etmeye çalışmanız bile karmik borç edindiğinizi söylemem gerekir.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
8. Yeni bir Çıkış zamanı gelmiştir. Dünya’ya gelen ve hala gelmeye devam eden Eski Beşinci ırkın yerine geçecek yeni insan ırkının Çıkışı. Ve bilincinizde Çıkış’ı gerçekleşme, bilincinizde eski ve geçmişte kalan her şeyden ayrılma zamanı gelmiştir.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
9. Yeni ırkın insanlarına özgü özelliklerinden birisi de her şeyden önce şiddetin her türlü biçimini reddetmesi olacaktır. Ama şiddetin yakın zamanda Dünya’dan silinip gideceği anlamına gelmez. İnsanoğlunun şiddet ve savaşma duygusundan, her şeyden önce bilincinde vazgeçebilmesi için pek çok neslin değişmesi gerekecektir. Ve yeni bilince sahip insanların yaşadığı bölgeler ve eski bilinç ve eski düşünce tarzın hâkim olduğu bölgeler olacaktır.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
10. Ve zamanla eski düşünce tarzının hâkim olduğu bölgeler bir biri ardına sulara gömülecektirler. Ve yeni ırkın insanlarının yerleşeceği yeni topraklar ortaya çıkacaktır. Ve bu insanlarla şimdiki yaşayan ırk arasında tek bir fark olacaktır– tamamen yeni bir bilinç ve bu ırkın her türlü şiddet ve savaşma duygusunun reddetmesi.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.
 
 
Savaşma duygusu İlahi bir duygu değildir
 
Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.
 
1. Bu dünya birbiriyle mücadele eden iki ayrı gücün çarpışma alanıdır. Ve bedenlenmede bulunan son bireyin bilincinde  her türlü savaşma duygusu silinmediği sürece, savaş devam edecektir.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
2. Savaşmaya hazır iki ordu hayal edin. Asker sıraları çarpışma düzenindedir. Yüzler gerilmiş. Her bir asker savaşmaya başlaması için komut bekliyor.  Dünyadaki durumunuz işte bu askerlerin durumuna benziyor.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
3. Şimdi ise bir mucizenin gerçekleştiğini hayal edin. Çarpışma alanın üstündeki karanlık bulutların arasında güneş ışını beliriyor, çarpışma alanını ve askerlerin gerilmiş ve asık yüzlerini aydınlatıyor.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
4. Bir an için bile olsa bir mucize olabileceğini ve bulutlar arasında süzülen güneşin okşayıcı ışınları, askerlerin kalplerindeki tüm düşman duygularını çözebileceğini hayal edebilir misiniz? Askerlerin içsel hallerinin değişebileceğini hayal edebilir misiniz?
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
5. Çarpışmaya katılanların bilinci ve dış aklı daha ulvi bir karaktere sahip olabilmesi için her askerin yüreğinden tek bir düşünce, tek bir impuls yeterlidir.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
6. Bilincinizde farklı, daha yüksek bir aşamaya geçtiğinizde, sizi düşmanlarınızdan ve rakiplerinizden ayıran her şeyin tüm anlamını yitirdiğini fark edebilirsiniz. Çünkü birden gözleriniz önünde açılan İlahi Hakikatin güzelliği ve her şeyi kapsayıcılığı, nefesinizi kesiyor.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
7. Ve sizler artık hiçbir düşmanca duygu hissedemiyorsunuzdur. Çünkü yaşamın her parçasıyla birliğinizi hissediyorsunuz. Ve her canlı parçanın acısını hissediyorsunuz. Ve her tür savaşma duygunun, her türlü kin ve nefret duyguların İlahi duygular olmadıklarını anlıyorsunuz.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
8. Ve bu olumsuz duyguların etkisinde kalan insanlar sadece acınabilirler. Bu insanlara yardım edebileceğinizi anlıyorsunuz. Onlara kendi Aşk duygunuzu, anlayışınızı hediye edebilir ve düşmanınıza Aşkınızı hissetmesine izin verecek İlahi Enerjiden bir parça verebilirsiniz.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
9. Tıpkı güneşin bulutların arasında parladığında size ümit ışığı, sevgi ve merhamet duygusu verebildiği gibi, aynı şekilde siz de hayatınızda karşılaştığınız her insana yüreğinizin Sevgisini verebilirsiniz.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
10. İnanın bana yalnızca Aşk dünyanızın tüm olumsuz belirtilerini kovabilir.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.
 
 
Dışınızda düşman aramayı bırakın
 
Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.
 
1. Siz hepiniz Ruhun savaşçılarısınızdır. Bu fiziksel dünyaya illüzyonlarla savaşmak için geliyorsunuz. Çünkü Tanrı’nın şimdiki planı böyledir.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
2. Önceleri illüzyon ile bütünleşiyor, hatta bu illüzyonla kendinizi tamamen özleştirebilirsiniz. Ve işte bu illüzyondan ayrılmak, daha üst bir bilinç seviyeye geçmeniz gereken bir an geliyor.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
3. Ve sizler, bu illüzyonu savunan güçlerin ve bu illüzyonu aşmayı çalışan güçlerin savaş arenasına dönüşüyorsunuz. Bu savaşın dünyanızda olduğunu zannediyor ama gerçekte her şey her birinizin içinde gerçekleşiyor. Bu etapta geçtiğiniz tekâmül bundan ibarettir- tüm savaşın içinizde olduğunu anlamanızdır.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
4. Ve bu savaş içinizde devam ettiği sürece, bu fiziksel dünyaya tekrar ve tekrar bedenlenecek ve bu savaşı içinde sürdürdükleri benzer insanlar arasında kendinizi bulacaksınız. Ve tutkularınızla, eksikliklerinizle ve kusurlarınızla, onları tamamen yeninceye kadar savaşacaksınız.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
5. İyilik Güçlerin ile karanlık güçlerine karşı yürüttüğü savaşın anlamı budur. Ama bu anlamı size şimdi veriyorum ve bu savaşın anlamı bilinç seviyenize göre veriliyorum. Bilinciniz, daha da berraklaştığında ve akılınız şeffaf bir kristal gibi olduğunda o zaman size savaş ile ilgili yeni bir bilgi ve yeni bir anlam vereceğiz.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
6. Bu yüzden size tavsiyem- dışarıda bir savaş sürdürmekten vazgeçin, kendi dışınızda düşman aramaktan vazgeçin.  Fiziksel planda size gelen herkes, titreşimlerinizin bunu yapmasına izin verdiği için gelmiştir.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
7. Ve eğer bu kişi size zarar veriyor, sizi üzüyor ise bu kişiyi kişisel düşmanınız veya düşen bir melek olarak algılamamanız gerekir. O, size ya karmik borcunuzu ona geri vermeyi ya da size ders vermeye gelmiştir. Öğretimiz aracılıyla bizden aldığınız dersleri ne derece öğrendiğinizi kontrol emek için gelmiştir.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
8. Ve her seferinde size zarar veren kişiden intikam almayı, onu cezalandırmayı istediğinizde, bu kişinin suretinde derslerimizi ne derece öğrendiğinizi sınamak için Maitreya’nın geldiğini anlamanız gerekir.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
9. Kendi dışınızda, savaşmanız gerektiren bir şey yoktur. Ve eğer size gerçek düşmanınızı göstermemi isterseniz, aynaya yaklaşın ve ona bakın. Tüm bedensel istekleriyle, benciliyle, küstahlıyla, artık tüm Hakikati bildiğini ve bu Hakikati başkalarına da öğretebileceğini güveniyle, işte sizin gerçek düşmanınız.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
10. Hakikati öğretebilmeniz için kendi üzerinde çok çalışmanız gerekir. Ve gerçek olmayan parçanızla savaşmalı, eşikteki düşmanınızı, egonuzu yenmelisiniz. Kendi bilincinizde zaferi kazanmalısınız. Bu savaştan galip olarak çıkmalısınız.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
 
Düşmanlarınızı seviniz
 
Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.
 
1. Yoğun dünyanızdaki her Işık kaynağı karanlık güçlerini rahatsız ediyor ve Işık kaynağına karşı aktif eyleme sebep oluyor.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
2. Ve her taraftan bu karanlık güçler size saldırmaya başladıklarında, 2000 yıl önce İsa’nın verdiği Öğretiyi hatırlayın. Ve eğer sizi sol yanağınızdan vurduysalar, tüm zamanların ve tüm halkların en güçlü silahını kullanın – diğer yanağınızı çevirin.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
3. Düşmanlarınızı sevmeniz gerekir. Düşmanlarınıza şükretmeniz gerekir. Düşmanlarınız size karmik borçlarınızı geri ödeme imkânını veriyor ve düşmanlarınız ders almanızı ve testleri geçmenize fırsat veriyorlar.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
4. Pek çok durumda size yönlenmiş tüm suçlamaları, saldırıları ve tehditleri tevazuuyla ve şükrederek kabul etmenizi çok zor olacağını biliyorum. Ama payınıza düşen her şeyi tevazuuyla ve tevekkülle kabul etmeye öğrenmelisinizdir.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
5. Sizler ve yalnızca sizler çatışma durumlarında tartışmaları çözmekle görevlendirilmiş yetkili güçlerin ve organların yardımıyla kendinizi hangi seviyede koruyacağınıza karar veriyorsunuz. Fakat düşmanlarınıza karşı hiçbir olumsuz duygu hissetmemeye öğrenmeniz gerekir.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
6. Size saldıran, gönlünüzü kıran, gücendiren, aşağılayan insanlar özünde mutsuzdurlar. Yüreğinde Tanrı olan bir insan hiçbir zaman başka bir insana zarar vermeye kendine izin vermez.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
7. Bu yüzden düşmanlarınız size saldırdığı zaman yapabileceğiniz tek şey onları bağışlamanız ve onlar için dua etmenizdir. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bilinçleri kararmış ve bazen karanlık güçler tarafından tümüyle ele geçirilmiştir ve onlar gerçekten de ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yalnızca bilgisiz bir kişi, kendi aracılıyla karanlık güçlerin hareket etmesine müsaade edebilir, ahlaksız davranışlar yapabilir ve kutsal masumlara zarar verebilir.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
8. Bazen öyle oluyor ki, ateşi üzerinize almak ve diğer insanlar aracılıyla hareket eden ve onları saldırı ve şerri ataklar için kullanan karanlık güçlerin hedefi olmanız için Tanrı sizi seçiyor. Tanrı size test vermek ve aynı zamanda bu durumda ikiyüzlülük ve dindarlık maskelerini çıkartan ve canavar dişlerini gösteren güçlerin ortaya çıkmalarına imkân veriyor.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
9. Kendinizi Tanrı’nın ilgisine bırakın. Tanrı, tüm koyunlarıyla ilgileniyor. Bedeninizi feda etmeye ama ruhunuzu korumaya hazır olun. Gerçek her zaman, bu dünyanın iğrençlikleri arasında en yüce duyguların bulunduğu yerdedir. Sizler sadece kendinizden, kendi tepkilerinizden sorumlu olduğunuzu hatırlayın. Ve diğer insanların tavırları size göre ne kadar haksız olursa olsun, onları bağışlayın.  
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
10. Düşmanlarınızı sevin. Çünkü bazen yalnızca sizin sevginiz ve şefaatiniz, cahiliyetin ele geçirdiği ve ne yaptıklarını bilmeyen bu ruhların hayatını kurtarabilir. Düşmanlarız için dua etmeniz bazen İlahi adaletin elini durdurabilir ve bu ruha Yaşamaya devam etmesi için bir şans daha verir.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.
 
 
Sizler ruhsal savaşçılarsınız
 
Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.
 
1. Sizler bu dünyada savaşçısınız, sizler ruhsal savaşçılarsınız ve sürekli çarpışıyorsunuz. Bu savaş, illüzyonların ortaya çıktığı an başlamış ve o ancak evrenin var oluş dönemi bitiğinde ve yaratılan dünyaların küçüldüklerinde bitecektir. O zamana dek bir birine karşıt ve iç içe geçen aydınlık ve karanlık güçlerin savaşı sürecektir.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
2. Sürekli hareket, sürekli çaba ve gelişmeye karşı sürekli muhalefet. Bedenlenmiş insanlık farklı bilinç seviyelere sahiptir. Ve farklı bilinç seviyedekiler, bu savaşı farklı anlıyor ve bu savaşta farklı biçimde yer almaya çalışıyorlar.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
3. Gerçekten de her şey insanın bilincine göre belirleniyor. Orta çağda, İsa’nın mezarını korumak için gitmeye hazırlanan bir şövalyeye, dünyada gerçekleşen savaşı yanlış anlağını anlatmaya deneyin. Günümüzde intihar eden teröriste, dünyada gerçekleşen savaşı yanlış anladığını anlatmaya deneyin. Bu farklı kişilerin haklı olmadıklarını ikna etme çabalarınızın nasıl sonuçlanacağını tahmin edebilirsiniz.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
4. Onların İlahi Gerçeğini algıladıkları seviye budur. Ve onlar, korumak için kendini adadıkları güçlerin zaferi için gerçekten hayatlarından çok şey feda etmeye, hatta kendi hayatlarını bile feda etmeye hazırdırlar. Problem şu ki bu insanların bilinç seviyeleri, gerçekte hangi güçleri korumaya adadıklarını belirler.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
5. Ve eğer onlar Buda veya İsa bilincine sahip olsaydı, o zaman fiziksel veya düşünce ve duyguların daha ince planında her türlü savaşma belirtisi, illüzyonların çoğalmasına neden olduğunu anlayacaklardır.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
6. Yaratılışın çerçevesinde savaşan bu iki güçten birisi illüzyonların çoğalmasına hedefleyen illüzyon güçleri ve diğeri illüzyonların küçülmesini hedefleyen Gerçek İlahi dünyanın güçleridir. Göklerdeki bu savaş yaratılan evren var olduğu ve yaratılan dünyalar var oldukları süre boyunca devam edecektir.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
7. Bu savaşı günümüzde yaşayan insanların bilinç seviyesine indirgendiğinde, insanlar onu kendi bilinç düzeylerine göre algılıyorlar. Ve bu savaştaki eylemleri, geçmişte elde ettikleri enerjitik ve karmik birikimleriyle tümüyle uyumludur. Ve kendince haklı buldukları savaşta, İsa için kâfirleri öldürmeye hazır olan şövalyeler, bugün kelimelerle savaşıyor ve karanlık güçleri bağlamaya devam ederek onlara karşı biraz daha farklı araçlarla savaşmaya devam ediyorlar.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
8. Ve eğer onlara Buda ve İsa’nın öğretilerinin bakış açısına göre yanlış hareket etiklerini söylersiniz size asla inanmayacaklardır. Çünkü bilinç seviyeleri öyledir. Elektronik kuşaklarındaki enerji kendisini tüketmesi gerekir ve o, bilinçleri bu dünyada gerçekleşen savaşı gerçek anlamını anlamaya başlayacak seviyeye yükselinceye kadar onlara tekrar ve tekrar çeşitli bedenlenmelerde geri dönecektir.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
9. İnsanlığın bilinci, bu savaşın bilincinde izin verdiği müddetçe savaş devam edecektir.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
10. Dünya, insan bilincinin sadece bir yansımasıdır. Buda’nın bilincine erişen bir birey, meditasyonlarda nirvana denilen duruma ulaşabilen bir birey, bu aşamada hiçbir savaşın olmadığını anlıyor. Bu aşamada sadece sevgi, uyum, mutluluk, sevinç vardır. İnsanın alt bilinç aşamaları tarafından gölgelenmemiş tüm İlahi özellikler.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.
 
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Amin
 
 
 
**Rozarileri veya başka dualar okurken önemli olan bizim Tanrı’nın İradesine olan bağlılığımız, kendimizi unutacağımız Tanrı’da çözüleceğimiz dua durumuna ulaşmamızdır. Eğer bu dualar bilincinizi Tanrı’ya yoğunlaşmanıza engel oluyor ise Kuran’dan başka dualar kullanabilirsiniz.
 


Kurulum Tarihi : 25/08/2008 · 22:08
Son Güncelleme : 25/07/2017 · 10:50
Kategori : Rozari
Sayfa Oku 2332 defa


Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır     Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.16 © 2004-2005 - CeCILL Free License

Sayfa Üretimi 0.08 saniye