Sirius

http://www.sirius-tr.net/

... 04.04.2005 (Dikte I)

Apokalipsis’te iki devre belirtim. Maddeye iniş devresi ve maddeden çıkış devresi

Sevgili Yuhanna

4 Nisan 2005

BENİM Sevgili Yuhanna. Beni hatırlamalısınız. Ben Apokalipsisi yazan kişi olarak bilinirim, Sevgili Yuhanna’nın Açıklaması.

Patmos adasında ruhsal kavrayışımlarım sırasında aldığım açıklamaları yazdım.

Açıklama’nın özünü bildirmeye izin veren şekilde yazdım ama aynı zamanda bu özü gizledim.

Pek çok insan Açıklama’mın anlamını anlamaya çalışmış ama başaramamıştır. Yazılmadığı için değil, anlaşılamadığı içindir.

Pek çok sembol ve aynı sembolün pek çok anlamını kullandım. Farklı anlama gelen kelimeler kullandım. Olumsuz anlama gelen ama aslında olumlu olan şekiller ve dünyevi yıl sayım sistemiyle yorumlanamayan bir kronoloji kullandım.

Çünkü ben bu bin yıl ile önceki bin yıl veya gelecekteki bin yıl ile alakası olmayan hadiseler anlattım. Dünya’da insan yaşamın gelişiminin tüm periyodu boyunca Dünya’da gerçekleşen hadiseleri anlattım. Ve bir insan için bin yıl ile bir milyon yıl aynı anlam taşımaktadır eğer bu bin ve milyon yılı insanın ortalama yaşam süresinden bakarsak, insanın 100 yıldan az yaşadığı süreyle kıyaslarsak bunlar aynı birimlerdir.

Ben insanlığın tüm gelişim periyodunu ve insanın fiziksel bedendeki varlığın tüm devresini anlattım.

Alegorimde ejderhanın ve canavarın farklı anlamları vardır. Ejderha iyilik, canavar ise kötülük anlamındadır. Ejderha, Gökten Dünya’ya iniyor ve erkek cinsiyetteki bir çocuğa gebe kalan kadını hiddetle takip etmektedir.

Kadın, insanlıktır. Ejderha, insana inen İlahi bilgeliktir. Çocuk, bu bilgeliğin meyvesidir, binlerce yıl ve biraz daha saklı kalacak insanın Yüksek Benliğidir. İnsanlığın yeryüzünde milyonlarca yıllılık varlığını anlayın. Bu süre zarfında ise canavar şiddetle esmektedir. Canavar, insanın tutkularını, egosunu temsil etmektedir.

Tıpkı zamanın başlangıcında Göklerden Ejderha’nın maddeye, anneye, kadına indirildiği gibi canavarın da indirilmesi gerekir.

Apokalipsis’te iki devre belirtim. Maddeye iniş devresi ve maddeden çıkış devresi.

Ve maddede bulunma süresi boyunca meleklerin yedi boru ötüşü ile belirtilen yedi devre daha geçmektedir.

İnsanlığın geçtiği her devre, İlahi doğanın açığa çıkmasına engelleyen, insanla bütünleşen canavardan, hayvandan kurtulması için dert ve felaket getirmektedir

Ve insanlığın geçtiği bütün dert ve felaketler, kendi İlahi doğasının farkına varması, canavarın fani isteklerinden ve fani akıldan kurtulması ve devrelerin sonunda ulaşılan dört köşeli şehir ile sembolize edilen İlahi Bilgelik bilincin seviyesine yükselmesi için gereklidir.

Yedi devre, yedi insan Irk’ını sembolize etmektedir ve ejderhanın yedi başı yine yedi insan Irk’ını sembolize etmektedir.

Ve bu yedi devreden geçtikten sonra insan, hayvani bilincinden kurtulmalı ve İlahi insan olması gerekir.

Size, Yüksek Ruhların maddeye iniş alegorisini (tasvirini) ve bütün insanlığın bilincinin yükselmesiyle birlikte bu Ruhların maddeden çıkış alegorisini verdim. Kullandığım şekil ve sembollerin anlaşılamadığı ve çarpıtıldığı için çok üzgününüm.

Ve eğer sizler, bu mesajımı Musa’nın (1) ve Zaratustra’nın (2) mesajlar ile birlikte okursanız, aranızda Hakikati bilmek ve bu Hakikati anlamak isteyenlere kadim Hakikatin anlamı açılacaktır.

Bu Hakikatin pek çok kişinin akıllarına hakim oluncaya kadar pek çok yıl geçecektir. Ve pek çoğunun bilinci şeffaf bir kristale benzeyinceye ve İlahi Hakikati tam geçirebilinceye dek pek çok yıl geçecektir.

Şimdi biliciniz bulanık bir cama benziyor ve sizler onunla bakıyor ve ne kadar gayret ederseniz edin bu Hakikati göremiyorsunuz. Bazıları Hakikati genel hatlarıyla görüyor bazıları ise hiçbir şey göremiyor ve bir şeyler görenin söylediklerine inanmak zorundadır.

Bazen ise bir şey göremeyen kişi bir şeyler gören kişiye inanmıyor ve o kişiyi yalancılıkla suçluyor veya göreni kıskanıyor.

Cahiliyetin canavarı insanın aklına daha uzun zaman hakim olacaktır. Ve pek çok insan bir canavara benziyor ve ne içindeki ne de başkalarının Bilgelik sesine kulak veriyor ve yalnızca dertler, felaketler ve acılar bu insanları, insan olmayı öğretebilirler. Ve onlar bu dertleri başkalarına, doğaya, Dünya Anne’ye karşı işledikleri eylemlerle kendileri yaratıyor ve kendine doğru çekiyor.

Korkunç bir zamanda yaşıyorsunuz. Ve en karanlık tutkular insanlarda fırtına gibi esmektedir. Ve onlar, Bilgeliğin sesine kulak vermek ve İlahi Hakikati bilmek Yoluna dönmeyi istememektedirler.

Her şey anlattığım şekilde olacaktır. Ve kadehlerden hiçbirisi insanları es geçmeyecektir.

Öyle idi ve öyle olacaktır.

Ama er ya da geç devreler bitecek ve insan, hayvani, canavar doğasından kurtulacak ve bilincinde muhakkak ulaşacağı, hak ettiği Tanrı’nın krallığında kalmakla ödüllendirilecektir.

Anlattığım şekilde olacaktır. Oku.

Bugün size Açıklamamı anlayabilmeniz için anahtarlar verdim.

Ve söylemem gerektiği kadarını söyledim. Anlayanlara çok şey söyledim, anlayamayanlara ise hiçbir şey söylemedim.

Bugün sizlerle olan BENİM Sevgili Yuhanna.

(1) Bilincinizde yeni bir Çıkış gerçekleştirme vakti gelmiştir Musa 1 Nisan 2005

(2) Fani akıl, İlahi bilince yerini bırakmak zorundadır. Sevgili Zaratustra 30 Mart 2005