* *
* *
Mesajlar
+ Dikte I
+ Dikte II
+ Dikte III
+ Dikte IV
+ Dikte V
+ Dikte VI
+ Dikte VII
+ Dikte VIII
+ Dikte X
+ Dikte XI
+ Dikte XII
+ Dikte XIII
+ Dikte XIII-10
+ Dikte XIII-9
+ Mesajlar nasıl okunmalı/dinlenmeli
+ Mesajların ses kayıtları
* * *
+ 23 sayı Dispenzasyonu
+ Duaya Davet
+ Karmik Kuruluna Mektuplar
+ Kitap
+ Meryem Ana'nın Lütuf Saati
 -  Rozari
+ Ruhsal Geliştirme Metodları
+ Tanrısal Benlik Şeması
+ Yeni Dünya’ya giden Yol
+ Yıl sonunda inen Karma
Haber bülteni
Site Hakkında Bilgilendirilmek için Gazetemize Katılınız.
Katıl
Çık
507 Katılımcılar
Bize yazın
İletişim Adresim Nesrin Hacıoğlu  Webmaster
Favorilere Ekle  Bookmarks
Bu Siteyi önerin  Arkadaşınıza önerin
mobile Version   mobile Version
Ara
 1498675 Ziyaretçi

 6 şu An Bağlı

Rozari - Konfüçyüs'ün Rozarisi

 

Konfüçyüs’ün Rozarisi
 
 Konfucius.jpg
 
Tanrı’ya bizim aracılığımızla kendini ifade etmesine imkân vermeliyiz
Sevgili Konfüçyüs’ün 31 Mart 2005 tarihli mesajından oluşturulan kısa Rozari.
 
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
 
1. Fâtiha Sûresi 1-7*
 
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla
Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah'adır.
O Rahmândır, Rahîmdir.
Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
"Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Âmin.
 
2. Bakara Sûresi 286
 
Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.
 
3. Âl-i Imran Sûresi 42
 
Hani melekler, "Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı." (3 kez)
 
59. Haşr Sûresi 1
 
Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.
 
 
1. Kalbinize yoğunlaşmaya çalışın. Kalbin atışlarına. Nefesinizi dinleyin. Nefes alıyor… Veriyor…Kalbinizin çalışması veya soluk alıp vermeniz hiçbir şekilde yaşadığınız ülkeye bağlı değildir. Ve hiçbir şekilde yaşamdaki rolünüze bağlı değildir. İlahi Hakikat de aynıdır. O, varlığını kendi kendine sürdürüyor ve bilincinize ve düşüncelerinize bağlı değildir. Eğer bu dünya siz olmadan da harika bir şekilde idare edebiliyorsa öyleyse neden varsınız? Bu soruyu hiç sordunuz mu? Neden yaşadığınızı hiç kendinize sordunuz mu? Sanırım bu soru hayatınızda bir kere bile olsa her birinizin karşısına çıkmıştır. Pek çoğunuz için bu soru öyle ısrarlı ve sık durmuştur ki hayatın anlamını bulmak onlar için resmen hayatın anlamına dönüşmüştür.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
 
2. Sevgililerim haklısınız - neden yaşadığınızı ve çevrenizdeki her şeyin neden var olduğunu anlamak onurlu bir görevdir. Ben bedende bulunurken bu soru beni resmen esir almıştı. Bazı günlerde bu soruya tekrar ve tekrar cevap bulamaya çalışarak kendime yer bulamıyordum. Ben inançlı bir insandım ve çevremdeki topluluğun kabul ettiği dünya görüşüne bağlıydım. Ta ki bu dünya görüşün benim gibi insanlar tarafından yaratıldığını anlayıncaya kadar. Yaşlanmaya başladığımda kusursuz olmadığımı anlamaya başladım, bu yüzden bütün düşüncelerim ben daha onları söylemeden kusurlu oluyordu. Neden kusurluyum? Ve neden ne kadar çabalarsam çabalıyım içimdeki bu kusurları aşamıyorum? Bu sorular size tanıdık geliyor mu? Siz de mi onları kendinize sordunuz? Zamanla bu soru yanımda okumak isteyen insanlara verdiğim eğitim sisteminin temelini oluşturdu.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
3. İçimde Yüksek, benden daha mükemmel bir parça bulunduğunu net bir şekilde anlamıştım. Ve bu parçam ile iletişim kurabileceğimi anlamıştım. Fakat aynı zamanda bu parçamın kendini ifade etmesine ben kendim engellediğimi de anlıyordum. Benden başka birisinin değil, bizzat ben kendim. Bu dünyayı, beni ve tüm canlı varlıkları yaratan bizim çok üstümüzde Bulunan’ın suretine göre yaratıldığımızı ve hepimiz O’na bağlı olduğumuzu ve ayrılmaz Birliği oluşturduğumuzu tahmin ediyordum. Ve tıpkı benim bir Yüksek parçam olduğu gibi bu Dünya’nın Yaratıcısının da Kendi Yüksek parçası ve Kendi alt parçası vardı. Ve Onu’nun alt parçası da bedende bulunan bendim. Bedenlenen ben ve tüm diğer bedenlenmiş canlı varlıklar ve göz alabildiği kadar tüm Dünya.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
4. Biz hepimiz bedenlenmiş O’yduk. Ve O, bizim vasıtamızla yaşıyor ve yaratıyor ve öğreniyor. Ve O, bizim aracılığımızla, her canlının aracılığıyla Kendini tanıyor. Biz hepimiz O’nun hücreleri ve kılcal damarlarıydık. Biz O’nun bedenini oluşturuyorduk. Ve hepimiz O’na ve birbirimizle bağlıydık. Birbirimizden ve O’nunla Bir olmamızı ayıran her şey aşılmalıdır. Bu yüzden öğrettiğim ve şimdi de öğretmeye devam ettiğim tek basit şeydir. Ben her birinizi, sizi Yaratanla bir olmanızı engelleyen parçanızın, sizi Tanrı’yla, Yaratanla, Atmanla, Yüksek Bilinç ile tamamen birleşme durumundan ayıran, içinizdeki parçanızın üstünde çalışmanıza çağırıyorum. O’nu nasıl adlandıracağınızı önemli değildir çünkü aslında O’nun bir parçasısınız.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
5. Siz başkasının yapması gereken bir şeyi yapamazsınız. Size gerekli olanın başkasının yapmasını zorlayamazsınız. Daha doğrusu, bunu yapabilirsiniz ama bunun için şiddet kullanmanız gerekir. Güç kullanarak birilerin sizin için çalışması veya emirlerinizi yerine getirmesini zorlayabilirsiniz. Bunu kaba kuvvetle mi yoksa sizin yazmış olduğunuz kanun gücüyle mi olacağının bir önemi yoktur.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
6. Fakat vücudunuzda kalbinizin soluk almasına, akciğerlerinizi ise kanınızı kan dolaşım sisteminizde hareket etmesini zorlamayı deneyin. Bunu yapamayacaksınız. Eğer tarihe dönüp bakarsanız, tüm tarih, birilerin kendisine gerekli olan şeyi, başkasına zorla yaptırmaya çalıştığı anlardan oluşmaktadır. Savaşların, dünyada meydana gelen her türlü haksızlıkların sebebi buradan kaynaklanmaktadır. Bu haksızlıkların temelinde ise daima birilerin bir şeyi onun istediği şekilde yapma arzusu yatmaktadır. Ve kendi kusurluğumuz konusuna geri döndük.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
7. Ben gençken ikna gücümle ve örnek davranışlarımla bu dünyaya ilham vererek onu değişebileceğine gerçekten inanıyordum. İnsanları nasıl hareket etmeleri, nasıl davranmaları gerektiğine ikna etmeye çalışarak çok emek ve çaba harcadım. İnsanları, kendimce doğru zannettiğim şekilde davranmalarını ikna etmeye gücüm yetmedi. O zaman kendi düşünce sistemimi kabul eden insanlarla birlikte hareket etmeye çalıştım. Fakat daha öncede olduğu gibi buna da gücüm yetmedi.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
8. İnanın bana insanların yanlış şekilde yaşadıklarını ikna etmek ve nasıl yaşamaları gerekmeleri konusunda, yalnızca beni dinlemeleri için bile çok emek harcadım.  Yıllar, on yıllar birbirini kovalıyordu, ama ne kadar gayret edersem edeyim ne kadar çabalarsam çabalıyım dünyadaki durum değişmiyordu. Neden? Ben sadece bir kum tanesiydim, bu evrenin bedeninde yalnızca küçük bir hücreydim. Ve ben tüm evreni kendi yasalarıma göre yaşaması gerektiği konusunda ikna etmeye çalışıyordum.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
9. Ve onlarca yıl geçtikten sonra nihayet Dünya’da beni engelleyen tek kişinin ben kendim olduğumu farkına vardım. Bu benim aşırı kibirliliğim ve tüm Hakikati bildiğimi ve başkalarını da bu Hakikate öğretebileceğim konusundaki aşırı güvenimdi. Benim dış kişim, bu evrende işleyen yasaları kabul edeceğine, tüm evreni kendi yasalarına göre yasamaya zorlamaya çalışıyordu. Ve ben asıl Hakikati anladım. Ve bu Hakikati kavrayabilmek için tüm hayatı harcamaya deydiğini söylemem gerekir. Yaşadığımız dünyaya kendi yasalarımızı kabul ettirmeye çalışmamız mantıksız ve boşunadır. Bizler bu evrenin temelinde yatan ve evrenin yaratılış anından beri belirlenmiş Yasaya itaat etmemiz gerekiyor.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
10. Ve Yasa, hayatımızda kendimizi, egomuzu ifşa etmekten vazgeçmemizi, Tanrı’ya bizim aracılıyla kendini ifade edebilme imkânı vermemiz için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. O zaman Birliğimizi yeniden kurabiliriz. Ve o zaman Yaratan’ın bu evren için tasavvur ettiğinin gerçekleşmesinde rol alabiliriz. Ve bu herkesin yerine getirmesi gereken bir görev ve bir iştir. Ve tüm evrende bu işi sizin yerinize yapabilecek hiçbir kimse yoktur. Bu yüzden bu en önemli iştir. Ve bu işin gerçekleşmesi, kendiniz dışında aradığınız ama bulamadığınız hayatınızın amacıdır.  Size dünyevi yaşamımın süresi boyunca düşüncelerimin meyvesini veriyorum. Ama onu yemeniz için sizi zorlayamam. Bunu kendiniz yapmanız gerekir. Sizin dışınızda bu işi yapacak hiç kimse yoktur.
 
"Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
 
Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.
 
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Âmin.
.
*Rozarileri veya başka dualar okurken önemli olan bizim Tanrı’nın İradesine olan bağlılığımız, kendimizi unutacağımız Tanrı’da çözüleceğimiz dua durumuna ulaşmamızdır. Eğer bu dualar bilincinizi Tanrı’ya yoğunlaşmanıza engel oluyor ise başka dualar kullanabilirsiniz.
 
 


Kurulum Tarihi : 25/06/2011 · 11:03
Son Güncelleme : 19/05/2013 · 23:06
Kategori : Rozari
Sayfa Oku 8489 defa


Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır     Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.16 © 2004-2005 - CeCILL Free License

Sayfa Üretimi 0.05 saniye