* *
* *
Mesajlar
+ Dikte I
+ Dikte II
+ Dikte III
+ Dikte IV
+ Dikte V
+ Dikte VI
+ Dikte VII
+ Dikte VIII
+ Dikte X
+ Dikte XI
+ Dikte XII
+ Dikte XIII
+ Dikte XIII-10
+ Dikte XIII-9
+ Mesajlar nasıl okunmalı/dinlenmeli
+ Mesajların ses kayıtları
* * *
+ 23 sayı Dispenzasyonu
+ Duaya Davet
+ Karmik Kuruluna Mektuplar
+ Kitap
+ Meryem Ana'nın Lütuf Saati
 -  Rozari
+ Ruhsal Geliştirme Metodları
+ Tanrısal Benlik Şeması
+ Yeni Dünya’ya giden Yol
+ Yıl sonunda inen Karma
Haber bülteni
Site Hakkında Bilgilendirilmek için Gazetemize Katılınız.
Katıl
Çık
507 Katılımcılar
Bize yazın
İletişim Adresim Nesrin Hacıoğlu  Webmaster
Favorilere Ekle  Bookmarks
Bu Siteyi önerin  Arkadaşınıza önerin
mobile Version   mobile Version
Ara
 1496579 Ziyaretçi

 4 şu An Bağlı

Rozari - Rozari Gerçek Rozari Gerçek*

rosary_istiny.jpg

 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

 

 

1. Fâtiha Sûresi 1-7 **

 

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla

Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah'adır.

O Rahmândır, Rahîmdir.

Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.

"Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."

Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.

Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Âmin.

 

2. Bakara Sûresi 286

 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.

 

3. Âl-i Imran Sûresi 42

 

Hani melekler, "Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.” (3 kez)

 

59. Haşr Sûresi 1

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 

Hakikatin kökenini görmeye çalışın

 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.

 

1. Tıpkı yapraklar ağaçların giysisi olduğu gibi kelimeler de Hakikatin giysileridirler. Sonbahar gelir, yapraklar düşer ve ilkbaharda tekrar çıkarlar.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

2. Kelimeler de aynı şekilde. Hakikat, kelimelere bürünür ve siz bu Hakikati sevgiyle seyrediyorsunuz. Ama belirli bir zaman geçer ve bu kelimeler tıpkı sonbahar yaprakları gibi solarlar, ta ki bir sonraki kozmik devrede yeni Hakikat ortaya çıkıncaya kadar.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

3, Bu yüzden Hakikatin büründüğü kelimelere bağlanmanız anlamsızdır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

4. Çeşitli öğreti ve dinlerde Esas olan Hakikati fark etmeye çalışın. Ama kelimelere bağlanmayın.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

5. Sizin, bu veya şu sisteme bağlanmanız tıpkı geçen seneki yapraklara bağlanmanıza benzer. Hakikatin kökenini görmeye çalışın.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

6. Sizlere ileride bunları takip ederek, çeşitli öğreti ve dinlerde dağılmış olan Hakikati bulmanız için size enerji, mıknatıs şeklinde yönlendirme veriliyor.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

7. Unutmayın ki Hakikat tektir, ama insanların bilinçlerindeki yorumu farklı ve insanların bilinç gelişim seviyesine göre belirlenir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

8. Tıpkı ağaçların sonbaharda yapraklarını yitirdikleri gibi sizler de tekrar bu dünyaya gelmek, yeniden doğmak ve yeni bedene kavuşuncaya kadar fiziksel bedeninizi yitiriyorsunuz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

9. Akıllı insan bu hayatı yaşarken gelecek hayatını düşünür.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

10. Bu hayatta onun her seçimi, davranışı, eylemi, düşüncesi, duygusu bu yaşamın geleceğini ve bir sonraki hayatının şartlarını oluşturduğunu anlıyor.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 

 

Sizler Tanrı’nın bedenini oluşturuyorsunuz

 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.

 

1. Yaşamınızın her dakikasında, yaptıklarınız, gelecekteki hayatınıza nasıl yansıyacağı hakkında düşünürseniz, gelişmeniz için çok yararlı olacaktır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

2. Yaptığınız iyiliklerin karşılığını bu hayatta almaya çabalamayın.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

3. Ödülünüzü bir sonraki hayatınızda almaya çabalayın. Bu, önünüzde duran minimum bir görevdir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

4. Aranızda, daha gelişmiş bir bilince sahip olanlar ise sizler Tanrı’nın ayrılamaz bir parçası olduğunuzu, Dünya’daki tüm canlılar gibi Tanrı’nın bedenini oluşturduğunuzu, anlıyorlar.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

5. Bu nedenle sizin için bir sonraki yaşamda alınacak ödüllerin de bir önemi kalmıyor.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

6. Kendi amacınızı tüm canlılara yardım etme şeklinde görüyorsunuz, çünkü sizler aynı zamanda bu canlılarının her birisisiniz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

7. Ve tüm Yaratılan ile tek bir organizma oluşturarak, sizler artık ait olduğunuz organın veya organlar sisteminin en önemli olduklarını iddia edemeyeceksiniz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

8. Eğer organizmanızdaki kalbiniz veya böbrekleriniz, en önemli organlar olduklarını ve özel ilgiyi hak ettiklerini söylerlerse, bu tüm organizmaya yansıyacaktır. Tüm organizma kendisini hasta hissedecektir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

9. Ve evrende bulunan tüm canlı varlıklardan ayrı olduğunuzu, yalnızca sizin bilincinizde mevcuttur ve sadece bu evrimsel gelişim etabınıza özgüdür.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

10. Ve bir insanın bilinci ne kadar gelişmişse, çeşitli dini sistemlerde o kadar az çelişki görmekte ve tüm canlı varlıkla ile olan birliğini o kadar daha fazla hissetmektedir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 

 

Zihninizden ve kalbinizden,  bölen her şeyi kovun.

 

 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.

 

1. Çevrenizde çelişki ve kötülük bulmaya deneyin. Bencil denilen, sadece kendini düşünen bilinç aynen bu şekilde çalışır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

2. Siz kendi titreşimlerinizi o derecede düşürüyorsunuz ki, dış dünyadan en kötü olayları kendinize doğru çekiyorsunuz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

3. Mutsuz olacaksınız. Ve çevrenizdeki insanlar da mutsuz olacaklar.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

4. Eğer biraz düşünürseniz insanların çoğu bu şekilde davranıyor. Onlar öncelikle çevrelerinde her şeyde bir eksiklik fark ediyorlar. Ve bu çok doğaldır, onların bilinçleri o kadar kusurlu ki sadece eksikleri görüyorlar.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

5. Bu yüzden böyle insanlar bir çeşit kusur jeneratörleri, illüzyon yaratma jeneratörleridir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

6. Onlar muazzam miktarda illüzyon üreticilerdir. Kusurlu düşünce ve duygu, kusurlu his ve davranışlar üretme konusunda şampiyondurlar. Ama bir gün bütün bunlara bir son vermek gerekir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

7. Dünyanızda serbest irade yasası geçerli olduğu için bu durumu yalnızda siz kendiniz değiştirebilirsiniz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

8. Yalnızca sizler, kendinizi ve çevrenizdeki dünyaya karşı tutumunuzu değiştirmeyi deneyebilirsizin.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

9. Zihninizden ve kalbinizden sizi bölen, başkalarını yargılamayı zorlayan, herkeste kusur ve tezatlık aramanıza sebep olan her şeyi kovun.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

10. Sizin dışınızda ve kendi bakış açınıza göre sizi engelleyen kişileri sürekli aramaktan zihninizden kovun. Bunlar komşularınız, diğer görüş sistemlerinin temsilcileri, düşen melekler, dünyanın kötülüğü olabilir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 

 

 

Dikkatinizin enerjisiyle sadece mükemmel örnekleri sulayın

 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.

 

1. Evet, dünyanız kusurlarla doludur. Ama dikkatinizi sadece kusurlara odaklarsanız sizler İlahi enerjinizle kusurlu insan bilincinin zararlı otlarını gönüllü olarak suluyorsunuz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

2. Tanrı’nın verdiği bu enerjiyle neyi suladığınızı, onu nerede kullandığınıza bakın.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

3. Titreşimlerinizi sizin için mümkün olan maksimum seviyede koruyun.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

4. Kusurlar arasında bulunurken bilincinizi temiz tumanız gerçekten çok zordur. Ama bunu yapmalısınız.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

5. Bilincinizin yükselmesine sağlayan her şeyi kullanın. Şiir. Müzik. Doğa. Çocuklarla oyun oynamak. Çiçekler.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

6. Dikkatinizin enerjisiyle sadece mükemmel örnekleri sulayın.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

7. Bu kendinizi dünyadan soyutlanmanız gerektiğini anlamına gelmiyor. Dünyada olun, kusurlu tezahürler arasında bulunun ama bu kusurların, bilincinizi, ruhunuzu ele geçirmesine izin vermeyin.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

8. Mükemmel İlahi tezahürlerine odaklanmaya başladığınızda, titreşimlerinizi yükseltiyorsunuz. Mutlu bir insan oluyorsunuz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

9.  Ama unutmayın ki görevleriniz arasında tüm canlılara yardım etmek de giriyor. Üst, altta hizmet eder, evrendeki yasa böyledir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

10. Yeterince gelişmiş bilince sahip olan birisi, daha küçük kardeşlerine yardım etmek zorundadır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 

 

Çocuklar gibi olun

 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.

 

1. Bilincinizde yükseldiğinizde, daha üst bir bilinç seviyesine geçtiğinizde görüyorsunuz ki dış bilinciniz için aşılmaz bir çelişki gibi gözükenler, aslında aynı Hakikate farklı taraflardan yaklaşımıymış.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

2. İnanın bana sınırlı bilincinizle bu veya şu Hakikat ile ilgili anlayışınızda çok fazla ısrar etmenize değmez.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

3. Sizin bilinciniz o kadar kusurlu ki kendi gerçeğinizi tek doğru ve kusursuz olduğunu iddia ve ilan etmeniz aptalcadır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

4. Bu tıpkı iki tartışmacının, birisinin Dünya’nın denizde üç balina üzerinde yüzdüğünü, diğerinin ise Dünya’nın üç fil üzerinde durduğunu iddia etmesine benzer. Şimdi bu tür tartışmayı hayal etmeniz bile size gülünç gelebilir. Ancak çoğu dini çatışmaların ve savaların temelinde buna benzer nedenler vardı.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

5. Sizler çocuksunuzdur. Sizler, İlahi Bilgelik okyanusun kenarında oturuyor ve meraklı çocuk aklınızla bu Bilgeliği tanımaya çalışıyorsunuz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

6. Bu çocuk bilinç durumundan hiçbir zaman çıkmayın. İlahi Hakikati tanıma soruları konusunda hiçbir zaman yetişkin olmayın.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

7. Çocuklar gibi olun ve bilincinizde önceki nesillere erişilmez olan yüksekliklere erişebilirsiniz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

8. Ruhsal bakışımla Dünya’yı izliyorum. Ve İlahi Hakikatin kalplerine yerleşmesine izin veren insanların bilinçleri ile sırf ataların inançlarından miras olarak kaldığı için kendi Hakikat anlayışının doğru olduğunu ısrar edenlerin bilinçleri arasındaki gittikçe büyüyen uçurumu görüyorum.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

9. Bazıları ise gelişimlerini o derecede durdurmuşlar ki günlük işlerinde Tanrı’nın adını anmaz olmuşlar.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

10. Tanrı’yı kalbinize kabul etmeniz gerekir. Yüreğinizi İlahi Hakikate açmanızı ve onu tanıma konusunda okyanusun kenarında oturan çocuklar gibi olmalısınızdır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Âmin.

 

 

* Rozari, Tatyana Mikuşina tarafından Gautama Buda’nın 17 Mart 2005 tarihli ve Sevgili Surya’nın 9 Mart 2005 tarihli mesajlarından oluşturmuştur.

 

**Rozarileri veya başka dualar okurken önemli olan bizim Tanrı’nın İradesine olan bağlılığımız, kendimizi unutacağımız Tanrı’da çözüleceğimiz dua durumuna ulaşmamızdır. Eğer bu dualar bilincinizi Tanrı’ya yoğunlaşmanıza engel oluyor ise başka dualar kullanabilirsiniz.

 Kurulum Tarihi : 07/12/2011 · 21:54
Son Güncelleme : 25/07/2017 · 10:51
Kategori : Rozari
Sayfa Oku 8096 defa


Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır     Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.16 © 2004-2005 - CeCILL Free License

Sayfa Üretimi 0.06 saniye