* *
* *
Mesajlar
+ Dikte I
+ Dikte II
+ Dikte III
+ Dikte IV
+ Dikte V
+ Dikte VI
+ Dikte VII
+ Dikte VIII
+ Dikte X
+ Dikte XI
+ Dikte XII
+ Dikte XIII
+ Dikte XIII-10
+ Dikte XIII-9
+ Mesajlar nasıl okunmalı/dinlenmeli
+ Mesajların ses kayıtları
* * *
+ 23 sayı Dispenzasyonu
+ Duaya Davet
+ Karmik Kuruluna Mektuplar
+ Kitap
+ Meryem Ana'nın Lütuf Saati
 -  Rozari
+ Ruhsal Geliştirme Metodları
+ Tanrısal Benlik Şeması
+ Yeni Dünya’ya giden Yol
+ Yıl sonunda inen Karma
Haber bülteni
Site Hakkında Bilgilendirilmek için Gazetemize Katılınız.
Katıl
Çık
507 Katılımcılar
Bize yazın
İletişim Adresim Nesrin Hacıoğlu  Webmaster
Favorilere Ekle  Bookmarks
Bu Siteyi önerin  Arkadaşınıza önerin
mobile Version   mobile Version
Ara
 1498460 Ziyaretçi

 6 şu An Bağlı

Rozari - Rozari Topluluk

Rozari "Topluluk" *

 
 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

rosary_topluluk.jpg 

1. Fâtiha Sûresi 1-7 **

 
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla
Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah'adır.
O Rahmândır, Rahîmdir.
Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.

"Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."

Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.

Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Âmin.

 

2. Bakara Sûresi 286

 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.

 

3. Âl-i Imran Sûresi 42

 

Hani melekler, "Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.” (3 kez)

 

59. Haşr Sûresi 1

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 
 

Topluluğun üyeleri kendi aralarındaki karmayı dönüştürmeli gerekir

 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.

 

1. İçinizdeki Tanrı ile özel ilişki kurmanız çok kolaydır. Ve sizinle beraber aynı Yolda yürüyor gibi gözüken ve arkadaşınız olması gereken diğer insanlarla ilişki kurumanız ise çok zordur. Sizinle beraber aynı Yolda yürüyen bu insanlar tarafından en fazla direniş, nefret, kıskançlık, yargılama şeklinde olumsuz duygularla karşılaşıyorsunuz.

Neden?
 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

2. Pek çoğunuz bu soruyu sormuştur. Ve pek çoğunuz bu soruya cevap bulmaya çalışmıştır, ama nafile. Yol’daki yol arkadaşlarınız aslında sizin karmik partnerlerinizdir. Sizler karmik anlaşmazlıklarınızı çözmek için birbirinizi çekmişsinizdir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

3. Hiçbir borcunuz bağışlanamaz. Bu yüzden ruhsal başarılarınızın belirli bir seviyesine ulaştığınızda, çözülmemiş karmık problemleriniz bulunan bedende olan tüm bireylerle karşılaşmadığınız sürece daha fazla ilerleyemezsiniz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

4. Bu yüzden bir yandan İlahi Hakikat öğrenme alanında aydınlanmak isteyen, Öğretiye doğru çekilen insan topluluğunda kendinizi buluyorsunuz, diğer yandan ise aynı kişiler sizin eski karmik borçlularınızdırlar veya sizin onlara karmik borcunuzu geri vermeniz gerekir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

5. Bu nedenle ruhsal akımlardaki anlaşmazlıklar sık sık o denli şiddetli, tam bir düşmanlığa kadar varmaktadırlar ki, sanki gerçekten bu insanların Tanrı ile hiç alakası olmayan, şeytanın ta kendisine hizmet ediyormuşlar gibidir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

6. Her birinizde Tanrı bulunmakta ve her birinizde şeytan bulunmaktadır. Bedenlenen insanlar arasında kusursuz kimse yoktur.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

7. Kusursuzluğun dünyanıza bedenlenebilmesi için gönüllü olarak bu gezegene mahsus karmik problemlerle yüklenmesi gerekir ve bedende bulunan bu İlahi kusursuzlukla karşılaştığınızda şeytanın ta kendisiyle karşılaştığınızı düşünebilirsiniz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

8. Gerçek şu ki, en mükemmel ruhlar, bedene inerken, başka insanlara ait, onların yüklerini hafifletmek amacıyla kendi üzerlerine olabildiğince daha fazla karmik bagaj almaya çabalıyorlar.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

9. Bu yüzden bugün size bu Öğretiyi ve bir topluluk içindeki karşılıklı ilişkilerin ve neden pek çok insan, topluluğa özgü pek çok problemle karşı karşıya kaldıklarında daha az problemli, görünürde daha dengeli bir başka topluluğa gitmeyi tercih ettikleri anlayışını vermekteyim.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

10. Bununla birlikte bu insanlar titreşimlerinin özelliklerine göre karmik borçlarını en çabuk şekilde dönüştürecek gruba çekileceklerini unutuyorlar.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 
 

İzin verin karmik borcunuzu ne şekilde dönüştüreceğinize Tanrı karar versin

 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.

 

1. Dua ederek veya başka ruhsal metotlar kullanarak bütün kusurlarınızı aşamazsınız. Kusurlarınızın bir kısmını, aranızda karmanızın bulunduğu insanla hayatta karşılaşarak ve doğrudan iletişim kurarak, her şeyden önce bilincinizde anlaşmazlığı çözerek ve bu anlaşmazlığı aşarak karmayı dönüştürebilirsiniz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

2. Bu yüzden Yol’daki kardeşlerinizden birisi size göre, haksız davranıyorsa hiçbir zaman öfke veya kızgınlık hissetmemelisinizdir. Bu insana karmik borcunuzu mümkün olan en hafif biçimde geri ödeme imkânınız vardır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

3. Geçmişte veya geçmiş hayatlarınızdan birisinde bu insanı öldürdüğünüzü düşünün. Bu hayatınızda ise bu kişi sizi sadece sözle kırmış veya sizi topluluktan kovmuş veya dedikodu ve entrika yoluyla toplulukta bulunmanıza dayanılmaz koşullar yaratmıştır. Gerçi pek çoğunuz bu dayanılmaz can acısını çekeceğine öldürülmelerini daha iyi olduğunu düşünmektedirler.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

4. İzin verin karmik borcunuzu ne şekilde dönüştüreceğinize Tanrı karar versin. Ruhunuzla Tanrı’nın ilgilenmesine izin verin.

           

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

5. İnanın, hayatınızda Yola devam etmenizi en iyi sağlayan durumlar ve imtihanlarla karşılaşıyorsunuzdur.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

6. Ve ne kadar farklı dinsel grup ve topluluk peşinde koşsanız da, sizi çevreleyecek insanlar arasında kendinizi rahat hissedeceğiniz topluluk bulmaya çalışsanız da, aradığınızı hiçbir yerde bulamayacaksınız, çünkü auranızdaki enerjiler, Dünya’da karmik borcunuzdan saklanacağınız yeri bulmanıza izin vermemektedir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

7. Ve problemleriniz için kendiniz dışında başkalarını suçlamanıza sebep olan yalnızca gerçek olmayan parçanız, sizin egonuzdur. Ve bu düşmanınızın direnişini yenmediğiniz sürece sizi incitecek ve güçlü ruhsal heyecanlara ve travmalara sebep olacak durumlarla karşılaşacaksınızdır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

8. Sizler diğer insanları ve Dünya gezegendeki hayatı değiştiremezsiniz, en azından tek bir yaşamınızda fark edilebilir değişiklere ulaşamayabilirsiniz, ama hayat şartlarınız ile ilgili tutumunuzu değiştirebilirsiniz. Ve size hakaret eden veya iyi olmayan davranışlarda bulunan insanlara karşı tutumunuzu değiştirebilirsiniz.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

9. Eğer siz altınsanız, hayatınız boyunca nasıl bir çamurun içinde bulunursanız bulunun, düşmanlarınız sizi ne şekilde adlandırırsa adlandırsın da siz yine de altın olarak kalacaksınızdır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

10. Ve her biriniz bunun gibi birer altın parçasıdır. Hepinizin kendi içinde mükemmeliyetin kendisi bulunmaktadır. Ama mükemmeliyetinizi, altınınızı saklayan çamur tabakası, mükemmel İlahi doğanızın başka insanlar tarafından fark edilmesine izin vermemektedir. 

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 
 

Doğru yönü ve doğru çabayı koruyunuz

 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.

 

1. Bir grupta, Üstatların, peygamberlerin, elçilerin verdikleri Öğretinin yüksek standartlarına göre ilişkiler kurulması mümkün müdür? Tabi ki, mümkündür. Eğer tüm grup İlahi plan doğrultusunda gidiyorsa, eğer o grup insanlara, yaşamın her hangi bir tezahürüne hizmet etmeye, İlahi hizmetinin doruklarına ulaşmaya çabalıyorsa bu mümkündür. 

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

2. Ruhsal yolda belirli bir seviyeye ulaşmış bireylerden oluşan bir grup her zaman uyumlu ve çatışmalardan yoksundur.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

3. Grubun içinde yeterince yüksek başarı seviyesi elde etmiş ve grubun bu kişiyi örnek almaya çabaladığı tek bir kişinin bulunması bile yeterlidir. 

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

4. Bazen de kişi farkına varıyor, ruhsal aydınlanmaya ulaşıyor ve grupta ona yakın kişilerle deneyimini paylaşmaya çalışıyor, ama anlayış ve bu deneyimin paylaşılmasından doğan mutluluk yerine, kişi anlayışsızlık duvarı ile karşılaşıyor ve hatta onu gururlulukla ve kusurlu olmakla suçluyorlar. 

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

5. Bu durumda grubun genel bilinç seviyesi öyle ki kardeşinin ulaştığı başarısını fark edemiyor. Ve grup kendi yönünden, onlara kendi Işığını ve deneyimlerini verebilecek kişiden mahrum kalıyor.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

6. Değişik gruplarda pek çok farklı durumlar meydana gelmektedir. Ama bütün bu durumlar aşılmalı, kabul edilmelidir, çünkü bütün bunlar Tanrı’da mükemmelleşmeniz ve kusurlarınızdan kurtulmanız için Yaradan tarafından oluşturulmuştur.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

7. Bu yüzden herkes hak ettiğini almaktadır. Ama bugünkü sohbetimizden sonra ruhunuzda ümitsizlik ve hüzün hissi yerleşmesini istemiyorum.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

8. Aslında yeni bilinç seviyesine yükselme süreci çok çabuk, birkaç saniyede gerçekleşmektedir. Size gerekli olan bilincinizde her zaman doğru yön, doğru çabanın bulunmasıdır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

9. Ve bizler bu Öğretiyi bilincinizi yönlendirmek, çabalarınıza doğru yönü vermek amacıyla veriyoruz. Çevrenizdeki insanların ruhlarını örten çamur tabakasını önemsemeyin. Tüm çamur tabakasının altındaki her insanın İlahi doğasını görmeye çalışın.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

10. Ve çevrenizde örnek alabileceğiniz doğru örnekleri seçiniz. Bu Öğretide bunun için pek çok anahtar verilmiştir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 
 

Tanrı’nın Rusya için tasavvuru Kutsal Ruh’un Topluluğu

 olmasıdır
 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.

 

1. Bildiğiniz gibi dünyayı fikirler harekete geçiriyor ve dünyada fikirler, insanlar aracılığıyla gerçekleşiyor. Bu yüzden bir fikir her ne olursa olsun eğer bu fikri gerçekleştirecek birileri çıkmazsa o gerçekleşmeyecektir. Ve eğer bir fikir iyi ise fakat onu gerçekleştiren kişilerin içleri çürükse, bilinçleri çürükse fikir de tanınmayacak bir biçimde yozlaşacak ve tam karşıtlığına dönüşecektir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

2. Toplumun en doğru ve adil yönetim şekli olarak Topluluk, Kutsal Ruh’un Topluluk fikri her zaman bizim tarafından desteklenmiştir. Bunun hakkında Agni Yoga kitaplarında okuyabilirsiniz. Fakat eğer Topluluk fikri, karanlık güçlerin etkisi altında kalan insanlar tarafından gerçekleşirse, bu fikrin uygulanışından iyi bir şey çıkmayacaktır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

3. Bu yüzden bizler yönetime doğrudan katılmayacak ama dolaylı olarak sanatla, bilimle, eğitimle, sağlığın korunması sistemiyle tarih akışını etkileyecek aydınlara, bilinçlerini değiştirebilecek insanlara güveniyorduk. Bunun yapılabileceğini görüyorduk.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

4. Fakat topluluk fikrinden yararlanarak iktidara gelen insanlar, bu iktidarın meyvelerinden yararlanarak, toplum hayatının tüm dallarını doğru fakat tamamen cansız sloganlarla doldurmak için elinden geleni yaptılar, çünkü en önemli şeyi, tüm toplulukların temelinde yatması gereken - Hiyerarşiyle bağı ve İlahi hizmeti reddedilmiştir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

5. Bu yüzden bizler tüm 20 yy. boyunca Rusya’da var olan korkunç canavarı seyrettik. Aslan ağızlı yılan. Ve şimdi bu canavarın vahşi sırıtışını seyrediyoruz. Ve eller düşüyor ve toplumun en aydın kesimin bilinçlerinde takip edilecek yol ile ilgili bir anlayış yoktur.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

6. Rusya donup kaldı. Sanki zaman durdu. Hiç bir şey değişmiyor. Evet değişebilir de ama hangi tarafa gideceklerini bilmiyorlar. Ve şu anda olup bitenler, illüzyonları çoğaltan güçlerin bir kudurmasıdır. Bildiğiniz gibi Tanrı’nın öngörüsüne göre bu güçlerin iktidara sahip olmalarına az bir süreleri kalmıştır. İşte bu yüzden son zamanlarda bu kadar vahşileşmişlerdir. Onlar kötülük yapmakta, her türlü utanmayı kaybetmiş ve tüm ahlakı ve erdemi bir kenara atmışlardır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

7. Rusya büyük bir sınamadan geçiyor. Ve bildiğiniz gibi Tanrı Rusya’yı seviyor ve Tanrı sevdiklerine en ağır sınamaları gönderiyor, çünkü sınamalarda büyüyoruz ve sınamalarda Ruhumuz güçleniyor. Ve ağlayanlar ve sızlananlar ve Rusya’nın mahvolduğunu söyleyenler, illüzyonlu güçlerin etkisi altında kalmışlardır. Ruhunuza, Tanrısallığınıza, içinizdeki Tanrı’ya, işte buna dikkatinizi vermeniz gerekir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

8. Tanrı’nın Rusya için tasavvuru, İlahi prensiplerin, İlahi özgürlüğün, demokrasinin ve tüm topluluk üyelerinin korunması temelleri üzerine kurulmuş, Kutsal Ruh’un Topluluğu olmasıdır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

9. Ve bu Topluluk, üsten ilan edilmeyecektir ve bir sonraki ihtilal veya devrimle yerleştirilmeyecektir. İlahi Yol, insanların bilinçlerinin yavaş yavaş değişmesi yoludur. Ve insanların bilinçlerinin değişimi, ülke nüfusun büyük bir oranını kapsadığı zaman tam bir İlahi mucize yaratabilir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

10. En mükemmel idare şekli bile eğer insanların bilinçlerinde ve kalplerinde destek bulmazsa tutunamaz. Bu yüzden birinci göreviniz, her şehirde her köyde Kutsal Ruh’un toplulukları oluşturmaktır.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 
 

Topluluk, Yarar, İyilik kalbinizden gelecektir

 

Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez: kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhine. "Ey Rabbimiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze! Sen Yüce Mevlâmızsın, hakikati inkâr eden topluma karşı bize yardım et!" Âmin.

 

1. Toplanın. “Topluluk” kitabını okuyun. “Agni Yoga” kitaplarını okuyun. Onlar size verildi. Topluluğun temelinde yatması gereken prensipler hakkında düşünün. Dünyaya bu fikri internet aracılığıyla, çocukların eğitimi aracılığıyla taşıyın.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

2. Ülkenizi yeni yönetim fikirleriyle, Ortak Yarar ve İyilik fikirleriyle doldurun. Size söylüyorum, Göklerdeki Üstatların size yardım edebilmek için çalışmalarınızı bekliyorlar.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

3. Topluluk fikrinde yeni bir şey yoktur. Ve bunun için çok az şey yapılmalıdır. Sadece doğrudan bulunduğunuz yerde bir Topluluk organize edin. Çalışmaya başlayın sevgililerim.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

4. Düşünün, neden tüm dünyada Topluluk fikri her zaman direnişle karşılaşmıştır? Neden Topluluk fikri dünyadaki hiçbir ülkede kök salamamıştır? Çünkü o, şu anda var olan yönetim şeklinin yerine geçmesi gereken yeni yönetim şeklidir.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

5. Ve iktidarda bulunanlar, Toplulukla birlikte manipülasyonlarının ve finans kontrollerinin ve yönetimlerin sonu geleceğini çok iyi anlıyorlar. Çünkü onlar iktidarlarını yalnızca insanların alt, hayvani güdülerin üzerine kurarak yönetebilirler. Ve onlar tüm Gökler tarafından desteklenen İlahi insana hiç bir şekilde karşı koyamazlar.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

6. Bilgiyi yeni nesillere nasıl vereceğinizi düşünün, Kutsal Ruh’un Topluluklarını nasıl kurabileceğinize düşün.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

7. Ve yakın zamanda göreviniz birleşmektir. Kötülüğe karşı savaşma prensipleri üzerine değil, sevgi, yardım, şefkat ve merhamet prensipleri üzerine tüm ışıkların birleşmesidir.

           

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

8. Ve yalnız olsanız bile ve etrafınızda Topluluk olarak birleşebileceğiniz kimse olmasa bile biliniz ki eğer hayatınızı ve çevrenizdeki tüm insanlarla olan ilişkililerinizi Ortak Yarar, İyilik ve Sevgi prensipleri üzerine inşa ediyorsanız, sizler artık kendiniz bir Kutsal Ruh Topluluksunuzdur. Ve bulunduğunuz yerde tüm Gökteki Üstatlar yolunuzu korumak için geliyorlar.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

9. Topluluk, Yarar, İyilik kalbinizden gelecektir. Sizin göreviniz sadece kalbinizi açmanızı ve Tanrısallığa izin vermenizdir.

           

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

10. Gözler korkuyor, eller yapıyor. Yol gideni güçlendiriyor.

 

Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı

 

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız kudretini yüceltir: çünkü yalnız O'dur güç sahibi, hikmet sahibi! Âmin.

 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Âmin.

 
 
 

* Rozari, Tatyana Mikuşina tarafından Gautama Buda’nın "Topluluk Öğretisi" 3 Nisan 2005 ve Nikolay Rerich'in "Tanrı’nın Rusya için tasavvuru Kutsal Ruh’un Topluluğu olmasıdır" 9 Mayıs 2005 tarihli mesajlarından oluşturmuştur.       

 

**Rozarileri veya başka dualar okurken önemli olan bizim Tanrı’nın İradesine olan bağlılığımız, kendimizi unutacağımız, Tanrı’da çözüleceğimiz dua durumuna ulaşmamızdır. Eğer bu dualar bilincinizi Tanrı’ya yoğunlaşmanıza engel oluyor ise başka dualar kullanabilirsiniz.


Kurulum Tarihi : 19/04/2015 · 08:31
Son Güncelleme : 19/04/2015 · 08:36
Kategori : Rozari
Sayfa Oku 3532 defa


Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır     Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.16 © 2004-2005 - CeCILL Free License

Sayfa Üretimi 0.12 saniye